Använd funktions e-post adresserna!

Senast ändrad: 18 januari 2023

Här kommer en påminnelse att använda våra funktionsadresser, t.ex. HUV.Administration@slu.se när ni skickar in handlingar gällande ett forskningsprojekt till exempel. Det blir lättare att följa ett ärende och ni får snabbare svar, ex om någon är sjuk eller bortrest.