Ändrade rutiner för sjukvårdsersättning samt läkarbesök

Senast ändrad: 17 februari 2020

Rutinerna för sjukvårdersättning och utlägg för läkarbesök i Primula har ändrats.

Från och med 1 februari gäller följande:

Anställd skapar ärendet -> inst. administratör granskar och godkänner ärendet -> lönespecialist attesterar

d.v.s. att den anställde ska lämna sitt underlag för ersättning till inst. administratören och inte skicka det till löneenheten.