Kommande disputationer 2023

Senast ändrad: 24 oktober 2023
En svart doktorshatt. Foto.

During 2023, a whole series of doctoral students at HUV are expected to complete their doctoral degree.

Preliminär tidsplan: 

26 januari 2024 - Heidi Rautiainen

15 mars 2024 - Eliška Valecková

Våren 2024 - Emy Vu

Våren 2024 - Lidija Arapovic

Våren 2024 - Annica Hansson

 


Kontaktinformation

Anna Skarin
Mikaela Lindberg, studierektor för forskarutbildningen
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
mikaela.lindberg@slu.se, 018-67 10 13