Vem gör vad på administrationen

Senast ändrad: 24 oktober 2023

Institutionens administrativa personal är ett stöd för hela verksamheten. Mycket av det administrativa jobbet kretsar kring personal- och ekonomifrågor men det är mer varierat än så. För att göra det lite tydligare så presenteras här vem som gör vad, men det går alltid att kontakta någon av oss så tar vi frågan vidare om vi inte kan lösa den själva.

Elin Kamara Jakobsson

Administrativ chef

 • Ekonomiplanering och uppföljning - institutionsövergripande, budget, bokslut - HHS
 • Ledningsstöd, ingår i ledningsgrupp och samverkansgrupp - HHS
 • Arbete kopplat till arbetsmiljö
 • Ordförande i husrådet i VHC

Gunilla Helmersson

Institutionsadministratör, försökstekniker

 • Försökstekniker -Lövsta och VHC
  Normalt ska arbetet som försökstekniker prioriteras före administrativa uppgifter men det krävs framförhållning från uppdragsgivaren (projektledaren) då försöksarbete oftast har en detaljerad tidsmässig planering.
 • Fakturering (även för SCAW)
 • Kontering av fakturor i Proceedo (även för SCAW)
 • Diarieföring och arkivering (även för SCAW)
 • Beställningar i Proceedo inkl. överdragskläder till studiebesök och busstransporter samt påfyllning av kontorsförråd

Johan Karlsson

Övergripande ekonom

 • Ekonomiplanering och uppföljning - institutionsövergripande, budget, bokslut (även för SCAW)
 • Lokalfrågor VHC och studentrum
 • Lokalfrågor tillfälliga gäster/studenter samt verksamhetsanpassning av lokaler
 • Inköp dator, telefoner, etc
 • Stöd upphandling
 • Gästservice (passerkort, lånedatorer, tillgång till wifi)
 • Backup personal, fakturering och diarieföring och arkiv
 • Annonsering i Reach Mee
 • Ledningsstöd, ingår i ledningsgrupp och samverkansgrupp
 • Arbete kopplat till arbetsmiljö och brandskyddsfrågor
 • Ingår i husrådet i VHC

Marianne Lövgren

Personaladministratör
I allmänhet kallad Majsan

 • Anställningsrelaterade frågor
 • Migrationsfrågor
 • Kontaktperson för personalavdelningen
 • Granskning av rese- och utläggsräkningar, timarvoden mm
 • Stöd för registrering av rese- och utläggsräkningar
 • Stöd för resebeställningar, exempelvis gruppbokningar
 • Disputationsservice
 • Jobbar även med personaladministration för SCAW

Marie Högström

Projektekonom

 • Projektbudget
 • Projektuppföljning och -rapportering, stöd för ekonomisk del- och slutrapportering
 • Kontering av fakturor i Proceedo (även för SCAW)
 • Backup för personalfrågor, rese- och utläggsräkningar

Marie Liljeholm

Kommunikatör & webbansvarig

 • Marknadsföring, pressmeddelanden
 • Extern hemsida
 • Insidan och Arbetsplatsen
 • Samordning rapportserie
 • Personalfotografering, fotografering och filmning (forskningsprojekt)
 • Bollplank/stöd för CV-sidor

Talin Stepanian

Institutionsadministratör, timanställd

 • Kontering av fakturor och beställningar i Proceedo (HHS)
 • Fakturering (HHS)
 • Diarieföring och arkivering (HHS)
 • Reseräkningar (HHS)

Administrationen har en gemensam e-postadress huv.administration@slu.se för alla typer av ärenden. Du kan alltid skicka ditt ärende på den adressen så fördelar vi inom gruppen.

Sådant som alltid ska skickas på den adressen är:

 • Faktureringsunderlag
 • Material för diarieföring (exempelvis projektansökningar, kontrakt, rapportering)
 • Förfrågningar för resebokningar och andra typer av beställningar

Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90