Microsoft Teams

Senast ändrad: 26 januari 2023

SLU kan nu erbjuda Microsoft Teams för möten och delning av dokument mm för mindre grupper. För stora möten och föreläsningar är Zoom ett bättre alternativ.

För att få tillgång till Teams görs en anmälan på IT-stöds supportsida.

Instruktion ligger på medarbetarwebben Komma igång med Office 365 / Teams | Medarbetarwebben (slu.se)

Vad är Teams?

Teams är en del av Office 365 och det är den nya sammarbets och kommunikationslösningen från Microsoft. Den omfattar videokonferens, chatt, beständig gruppchatt, fillagring och möjlighet att arbeta virtuellt olika arbetsgrupper, s.k. teams.

Teams kan användas i verksamheten t.ex. för arbetsgrupper och projekt. Det är däremot inte tänkt för utbildning där SLU har andra verktyg, t.ex. Zoom.

Teams är en molntjänst så det betyder förstås att känsliga personuppgifter och sekretessbelagt material samt uppgifter om lagöverträdelser inte kan lagras där eller avhandlas i beständiga chattar.

Du kan se en introduktionsvideo på Youtube.


Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90