Skicka en faktura

Senast ändrad: 26 januari 2023

Då och då har de flesta behov av att skicka en faktura på jobb som gjorts, resor eller annat. När uppdrag utförs åt andra institutioner på SLU eller andra externa uppdragsgivare ska faktura skickas genom att lämna underlag till HUVs administration.

Var och en ansvarar för att lämna uppgifter om det som ska faktureras eller vidarefaktureras. Fakturering ska alltid göras i så nära anslutning som möjligt till uppdraget eller den kostnad som ska vidarefaktureras. Fakturering ska göras enligt avtal eller annan överenskommelse, ofta kan det gälla föredrag och resekostnader eller någon typ av konsultation.

För att undvika att felaktigheter uppstår när en faktura skickas till en uppdragsgivare ska följande uppgifter lämnas:

  • Fakturatext som är begriplig för kunden
  • Datum eller period när jobbet har utförts
  • Fakturamottagare (för kunder utanför SLU behöver vi komplett namn, adress och organisationsnummer eller för utländska kunder VAT-nummer)
  • Mottagarens referens
  • Vår referens
  • Beloppet samt tydlig uppgift om det är exklusive eller inklusive moms (för vidarefakurering av exempelvis resekostnader ska alltid kopia på reseräkning och/eller faktura bifogas)
  • Enhet och Projektnummer som intäkten ska konteras på.

Det är bra att bifoga eventuella övriga upplysningar och underlag som är värdefulla för dokumentation.

När det gäller fakturering av kontraktsmedel så hanteras det enligt annan rutin. Kontakta Marie Högström om du har frågor om det.

Underlaget ska skickas till huv.administration@slu.se.


Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90