Nödlarm med GPS

Senast ändrad: 26 januari 2023

Institutionen har två larmenheter som ska användas vid ensamarbete. Enheterna är kopplade direkt till Securitas som vid larm kommer att föra ett samtal med den som larmar för att planera vilken insats som behöver göras.

Observera!

• Larmet är avsett för nödsituationer, där det föreligger fara för liv och hälsa.
• Enheten behöver laddas dagligen.
• Enheten behöver vara utomhus för att uppdatera sin satellitposition.
• Enheten är alltid i skarp drift hos larmcentralen!

 

Bild på nödlarmet. Foto.

 

Manuellt larm

När du trycker på larmknappen vibrerar apparaten till (en gång).

När larmcentralens system har förstått att enheten larmar så vibrerar den igen (två gånger), efter en stund lyssnar operatören på dig (flera vibrationer) och du kan uppta muntlig kontakt via enheten.

Operatören ska normalt tala till dig för att kontrollera status. Om operatören inte tilltalar dig säg: ”larmcentralen, hör du mig?” för att inleda en muntlig kontakt och  informera operatören om situationen.

Parallellt med att operatören lyssnar på dig, så följer en annan operatör den gällande instruktionen.

 

Viktig information som operatören behöver:

  • Vart befinner du dig? Gatuadress, ort, plats, skyltning, kund.

    (så att operatören kan verifiera att GPS-positionen visar rätt adress).

  • Vad har hänt? Skadade, inblandade, nuläget (så att operatören kan klarlägga vilka insatser som krävs).

 

Falsklarm

Om du råkar lösa ut larmet av misstag, säg då i larmenheten att det är ett falsklarm, ring sedan upp larmcentralen (08 - 737 15 11) och uppge din enhets larmnummer och behörighetskoden (fås av Johan innan larmet används).

 

Man down

Starta/Stoppa Man downMandown statustext. Bild.

Funktionen startas genom att hålla ner funktionsknappen med ett timglas i tio sekunder.

Om enheten befinner sig i liggande läge i 25 sekunder så piper enheten, efter ytterligare 25 sekunder skickas larmet. Stäng av funktionen genom att ansluta enheten till en laddare eller genom att hålla ner funktionsknappen med timglaset i tio sekunder. GPS-status: Blinkar röd när funktionen är påslagen.

Falsklarm

Om du råkar lösa ut larmet av misstag, säg då i larmenheten att det är ett falsklarm, ring sedan upp larmcentralen (08 - 737 15 11) och uppge din enhets larmnummer och behörighetskoden (fås av Johan innan larmet tas i bruk).

 

 

 

 

Var hittar jag nödlarmet?

Larmen står tillsvidare i laddstationer i rum 53217 (Majsans rum). Där finns även en snabbguide utskriven.