Gäster på HUV

Senast ändrad: 26 januari 2023

Institutionen tar årligen emot ett stort antal gäster för kortare eller längre perioder. Det är en viktig del av verksamheten att samverka med såväl svenska som internationella parter, näringsliv och studenter.

För att göra gästernas besök så bra som möjligt är det några saker som kan vara bra att tänka på för dig som värd. Här finner du översiktlig information om det som ska förberdas innan besöket.

Tillgång till trådlöst nät

Logga in på trådlösa nät

Johan Karlsson har möjlighet att skapa en gästinloggning till nätet SLU-Guest. Inloggningen är öppen under en vecka, för mer långvariga gäster kan det vara en fördel att istället beställa en tillfällig inloggning via IT-stöd.

SLU:are har alltid möjlighet att logga in till standard SLU-nät.

Eduroam finns tillgängligt för de som har tillträde till det.

Passerkort

Institutionen har ett mindre antal passerkort som tillfälliga gäster kan använda. Med framförhållning får det att boka flera passerkort i receptionen i VHC, det kan exempelvis gälla vid konferenser eller större möten med externa deltagare.

Gäster som är här en längre period kan ha ett AD-konto och ett personligt passerkort kopplat till det.

Kontorsplats

För att kunna bereda gäster en plats på kontoret så ska Sture Larsson kontaktas i förväg. Vi har ett fåtal platser inom vårt ordinarie kontor, dessa används i första hand för våra doktorander som inte är här permanent.

För studenter sker placering i första hand i de kontorslandskap som administreras av receptionen i VHC. Även för dessa ska bokning göras i förväg genom Sture Larsson.

Vi betalar hyra per dag för bokade platser i kontorslandskapen, det är angeläget att avboka om platsen inte nyttjas och att skåpnyckel lämnas tillbaka direkt när platsen inte längre används.

AD-konto

Tillfälliga gäster kan behöva ha ett AD-konto för att få tillgång till passerkort, WIFI, utskrifter mm.

Skicka uppgift om namn och födelsedatum (personnummer för svenska gäster) till huv.administration@slu.se minst en vecka innan gästen anländer. Meddela också vilken tidsperiod gästen ska vara här.

Bench fee

Sedan 2019 har institutionen infört bench fee-avgift för tillfälliga gäster. Kostnaden läggs ut på respektive ämne och bygger på schabloner för olika student eller personalkategorier och beräknas som en procent andel av overheadkostnad för motsvarande anställd personal.

Eventuell bench fee som tas in från gästens hemuniversitet eller motsvarande tillfaller ämnet som ansvarar för gästen.

Studentrum

Institutionen har idag fem studentrum i korridor hos SUSbo. Läs mer om SUSbo, Stiftelsen Ultuna Studentbostäder.

Johan Karlsson hanterar bokningarna, se till att kontrollera tillgänglighet i god tid. Vi kan i vissa fall hyra rum från andra institutioner.

Hyra för studentrummen faktureras normalt direkt till studenten och för betalning hänvisar vi internationella studenter till Forex bank om de inte kan göra internationell bankbetalning. Det är inte möjligt att betala kontant till institutionen.

studentwebben finns länker till möjlige boenden i Uppsala.
För internationella gäster kan Uppsala International Hub ge mer information om att bo och leva i Uppsala.

Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90