Institutionsbilarna

Senast ändrad: 27 oktober 2023
Bild på en grå Volvo snett framifrån. Foto.

Institutionen har fyra egna tjänstebilar som kan bokas av personalen, tre i Uppsala och en i Umeå. Här finns information om hur de bokas, hur de ska skötas om med körjournal, tankning mm. Vi länkar även till information om hyrbilar.

Fordon på HUV

Våra tre tjänstebilar i Uppsala står parkerade i carport mellan hus 3 och hus 2.

Volvo V70 (LWD 738) – silvergrå, 2015, diesel, manuellt växlad
Volvo V50 (ADR 619) – röd, 2007, etanol/bensin, manuellt växlad
Volkswagen e-Golf (UWN 392) – silvergrå, 2018, elfordon, typ automatväxlad.
Det finns även 2 släpkärror i Uppsala.

Vår tjänstebil i Umeå står parkerad i carport, innanför grindarna. 

Nissan Primastar (LST982) - vit, 2011, diesel, manuellt växlad, minibuss.
Nycklar till bil och grind, tankkort (Circle K) och fjärrkontroll till grind finns i nyckelskåp i HUV:s korridor. 

Bokning av bilar och släpkärror görs i kalendrar på Arbetsplatsen.

Vid bokning ska start- och sluttid anges. Om bilen bokas flera dagar är det viktigt att för varje dag ange 00:00 - 23:55 för att bokningen ska ligga tydligt markerad hela dagen.

Vid bokning ska man skriva in för- och efternamn samt telefonnummer där du kan nås när du använder bilen. För bokningar som gäller andra än institutionens personal ska ansvarig handledare och kontaktuppgifter till den anges.

Rutiner HUV:s fordon

Användande

Tjänstebilarna får endast användas för tjänsteresor, dvs. inte för privat bruk.
Vid omfattande behov, exempelvis flera dagar i sträck, ska hyrbil användas.
Det är föraren som är ansvarig för fordonets framförande och eventuella trafikförseelser. Körjournal ska fyllas i, bilarna har en pärm i varje bil. 

Av miljöhänsyn rekommenderas att elbilen, e-Golf, väljs i första hand. Institutionens e-Golf är utrustad med alkolås, enheten finns i handskfacket. Särskild instruktion för bilen finns på Insidan.

Bilen är renodlad elbil och för bästa nyttjande rekommenderas en genomgång innan användning, kontakta Johan Karlsson för ytterligare info. I dagsläget debiteras inte någon intern kostnad för institutionens använding av bilarna, kostnaden tas istället gemensamt.

Kontroll, felanmälan och städning

Ta alltid en titt runt runt bilen när den hämtas och lämnas för att notera eventuella fel, exempelvis lågt däcktryck. Meddela omgående eventuella upptäckta eller misstänkta fel till huv.administration@slu.se.

Alla som använder bilarna har ansvar för att bilarna alltid lämnas i städat skick. Plocka ur allt material och städa ur allt skräp innan bilnyckeln lämnas in på kontoret.

Tankning/laddning

För tankning av V50 och V70 använd institutionens tankkort på Circle K, OKQ8 eller Preem (korten ligger i bilarna, kod står i nyckelskåp).  Lämna aldrig kod ihop med kort. Ett extrakort finns i nyckalskåpet i Uppsala.

Tankning ska fyllas i i bilens körjournal. Fyll i mätarställning, antal liter och skriv Diesel, E85, 95 eller 98 beroende på bränsle.
Tankning ska göras senast när ¼-tank återstår, om man lämnar bilen otankad ska man sätta en lapp nyckeln så att den som hämtar nyckeln kan ta med kod till tankkorten direkt.

e-Golf (UWN 392) kan laddas på allmänt tillgängliga laddstationer. I carporten och på Lövsta kan laddning ske utan kort. I bilen finns laddkort kopplat till InCharge, ytterligare information finns på Insidan. Det finns även i e-Golfen kort för att exempelvis kunna köpa spolarvätska.

Skriv namn och bil på kvitto och lämna kvittot i administrationens postfack. Får du inget kvitto ska du skriva en lapp eller skicka en e-post till huv.administration@slu.se.

V70 (LWD 738) är en dieselbil (har feltankningsskydd) och ska bara tankas med vanlig diesel.
Vi ska inte tanka följande bränslen (för att garantier ska gälla):
100 % HVO, 100 % RME, EcoPar bio, B8 (8 % FAME/RME), B30 (30 % FAME/RME).

V50 (ADR 619) är en etanolbil och tankas med etanol eller bensin, blyfri 98.
För att undvika driftsstörningar är rekommendationen att endast tanka den på bemannade stationer.
Om man måste tanka på en liten mack ska man tanka bensin, blyfri 98.

För V50 ska var 5-8 tankning ska vara bensin, blyfri 98, eftersom bensinen bidrar till rengöring av bränslespridarna. Detta kontrolleras i körjournalen i samband med tankning.

Försäkring

Alla våra bilar är helförsäkrade via Kammarkollegiet. Räddning (bärgning) ingår men se särskilt om specifik assistans service för V70 och e-Golf nedan.

Volvo Assistans

För Volvo V70 (LWD 738) har vi tilläggstjänsten Volvo Assistans. Den gäller för produktrelaterade driftsstopp såsom maskinhaveri eller annat tekniskt eller elektriskt fel som är oförutsett och inte beror på bristande underhåll (följdkostnader som reparationer och reservdelar ersätts inte). Tjänsten gäller exempelvis även om man tappar bort eller låser in bilnyckeln. Man kan få hjälp med avhjälpning av fel eller transport till verkstad samt transport till hemort eller resmål och eventuell inkvartering mm.
Driftstopp måste anmälas omgående. Innan åtgärder sätts in måste man ha medgivande från Volvo Assistans. Volvo Assistans kontaktas på 020-55 55 66 (eller +46 31 51 83 35 utomlands).

Papper om detta ska ligga i bilens servicebok.

Volkswagen Car-Net Security & Service

Om du skulle råka ut för motorstopp eller ett haveri av någon annan typ längs vägen, kan du snabbt få hjälp. Du kan ringa efter assistans från bilen till Volkswagens kundtjänst.

Om olyckan är framme så att kollisionssensor registrerar att en kollision inträffat, kommer data om bilen att överföras och du kommer via en röstförbindelse att få prata med någon på kundtjänst för att bestämma vidare åtgärder. Vid en svårare olycka aktiveras omedelbart tjänsten Nödsamtal.

Underhåll

Närservice Ull genom Johan Strandberg Andersson (telefon: +46 18 671298) eller Chafik Chaaban Takeddin (telefon: +46 18 671290) ser till att bilarna i Uppsala servas och att de tvättas utvändigt, etc.

Kontakta Service Ull för rapportering av fel etc: service-ull@slu.se

Närservice i Umeå tar hand om minibussen i Umeå.
Kontakta Service Umeå för rapportering av fel etc: service-umea@slu.se

I det ingår:

  • Besiktning av bil på verksamhetens förfrågan.
  • Årlig service på verksamhetens förfrågan.
  • Byte av däck höst och vår på däckhotell Däckia på Teg
  • Beställning av tid för utvändig tvätt, gärna återkommande och schemalagd och på initiativ av Närservice. Rekond på verksamhetens förfrågan.

Motorvärmare

Det sitter nycklar till våra motorvärmaruttag på bilnycklarna till V50 och V70. Alla nycklar passar till alla uttag.

Hantera motorvärmaren så här:

  • Tryck EN gång på minus eller plus knappen för att visa senaste inställda tid. Efter några sekunder visas nuvarande tid igen automatiskt.
  • Tryck TVÅ gånger på minus eller plus knappen och håll in knappen för att ställa in den ny tiden du vill åka. När du närmar dig din tid så släpp knappen och gör enstaka tryck med plus eller minus knappen för att komma till exakt rätt tid. När det är inställt så visas nuvarande tid igen automatiskt.
  • Vill man ha ström direkt när man kommer så tryck på plus eller minus knappen i 3 sekunder så har man ström i 30minuter.
  • När det är ström på så lyser en röd prick till vänster eller höger om tiden beroende på vilket uttag som matar ut ström.
  • Vill man ställa in klockan (om den går fel) håll in minus och plus knappen samtidigt tills siffrorna börjar blinka. Ställ sedan in tiden med minus eller plus knappen.
  • På varje sida om stickuttagen sitter en jordfelsbrytare. Kolla så att den inte har löst ut. Har den löst ut är det bara att vippa tillbaka den grå knappen. Sedan får man kolla om det är nån kortslutning i sladden eller nåt fel i själva motorvärmaren, kupévärmaren.

e-Golfen kan förvärmas när den är inkopplad för laddning via appen Car-Net eller genom att ställa in tid för avfärd när bilen lämnas. 

Alternativ

I de fall alla institutionens bilar är bokade kan det finnas möjlighet att boka bil på KV eller VHI-VHC. Kontakta Johan Karlsson för mer info.

I de fall bilarna är lediga kan andra institutioner boka bilarna. Vi debiterar 550 kr för halvdag och 800 kr för heldag. Vid längre resor tillkommer kostnad för bränsle.

Hyrbil

Vid behov av bil under en längre tid (mer än en vecka) eller på längre resor kan vi behöva boka hyrbil. I hyrbilsavtalen ingår leverans, dvs vi måste normalt sett inte ta oss till hyrfirman för att hämta och lämna bilen eller minibussen.

Aktuella avtal för hyrbilar finns på medarbetarwebbens sidor om resor och avtal.

Fakta:

Att använda privat bil

Användning av privat bil redovisas via reseräkning.
Vid längre resor (över 15 mil) bör hyrbil väljas före privat bil av kostnadsskäl.

 


Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90