Betala med kort

Senast ändrad: 26 januari 2023

Titt som tätt kommer frågor om att betala exempelvis konferenser eller publicering med kort. Institutionen har inte något allmänt kort för betalningar, det måste alltså göras på annat sätt.

Den här typen av betalning måste normalt göras med ett privat kort. Ersättning för utlägget får du genom att lägga in ett utläggsärende i Primula så betalas ersättningen ut vid kommande lön. För att med säkerhet få lönen på nästa lön behöver ärendet vara registrerat senast den 1:a vardagen i månaden.

Betalkort med personligt betalningsansvar

Alla anställda rekommenderas att ansöka om något av de kort med personligt betalningsansvar som SLU kan erbjuda. Korten har inte några årsavgifter och fakturering sker månadsvis med 30 dagars betaltid.
Den förlängda betalningstiden gör att du normalt kan hinna få ut ersättningen vid lönebetalning innan kortfakturan ska betalas så att du i praktiken aldrig behöver ligga ute med pengarna.

Läs mer information om korten finns på medarbetarwebben (only in Swedish).

Begär faktura

I många fall går det att få faktura för publicering eller konferens, alternativt att uppgifter för internationell betalning (IBAN/SWIFT) lämnas till huv.administration@slu.se för att betalning ska kunna ske den vägen. Ett tips är att kolla i Proceedo och välja att se alla fakturor och söka på den aktuella leverantören, exempelvis American Dairy Science Association (det räcker oftast med en del av namnet).


Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90