Anställd på HUV

Senast ändrad: 02 mars 2023

Att jobba på universitet är att jobba i medborgarnas tjänst. Du som är statligt anställd har både rättigheter och skyldigheter samt särskilda förmåner. Här får du mer information om det.