Planering inför forskningsansökningar

Senast ändrad: 17 februari 2020

Formas öppna utlysning är öppen nu och SLF steg 1 öppnar inom kort. Inför det passar vi på att uppdatera och påminna om rutinerna kring forskningsmedelsansökningar.

Alla ansökningar ska diskuteras med respektive ämnesansvarig, tänk efter vilket ämne det faktiskt gäller. För att höja kvalitet på upplägg och ansökan bör ni diskutera med era forskarkollegor.

För alla ansökningar ska en budget upprättas. Boka in tid med Sture Larsson, som är institutionens projektekonom, i god tid innan deadline. Vi hjälper till med att ta fram lönenivåer mm och att beräkna eventuellt avvikande OH mm.

Den sökande har ansvar för att det görs en rimlig bedömning av nödvändig arbetsinsats samt att beräkna försöks- analyskostnader osv. Stäm av med Lövsta och/eller vårt labb. Våra försökstekniker ska med som personalkostnad i de fall det är aktuellt. Tänk på att även lägga in kostnader för publicering, konferenser/resor, etiskt tillstånd mm.

För ansökningar i PRISMA ska alltid Sara Österman, Sture Larsson och Johan Karlsson bjudas in som Medverkande administratör.


Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90