Aktivitetsplan 2022

Senast ändrad: 19 maj 2022

Här kan du se HUV:s nyreviderade aktivitetsplan för 2022. Sidan kommer att fyllas på med mer information och kommentarer.


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU