SWECCLIM

Senast ändrad: 18 oktober 2019

I februari i år gick SLU tillsammans med Uppsala universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Linköpings universitet in med en ansökan till Vetenskapsrådets utlysning ”Infrastruktur av nationellt intresse 2019”.

I konkurrens med andra betydelsefulla bidragsansökningar har Vetenskapsrådet nu prioriterat andra ansökningar och därmed avslagit vår ansökan. 

Om Vetenskapsrådet anser att det finns ett fortsatt behov av en struktur som SWECCLIM kommer vi tillsammans diskutera vårt gemensamma intresse att ansöka igen till VR:s nästa utlysning.

Ansökan gällde medel för att samordna befintlig kompetens till en gemensam, nationell forskningsinfrastruktur för kliniska och experimentella studier i stordjursmodeller där all forskning skulle ske i samverkan med våra experter och med tydlig finansiering. I ansökan benämndes centret SWECCLIM (Swedish Experimental Clinical Center for Large-Animal Innovative Models).

Syftet med ansökan var att svensk forskning ska samla veterinärmedicinsk och humanmedicinsk kompetens och utrustning för att på bästa sätt kunna genomföra medicinska försök där studier på djur är nödvändiga. Inga medel för specifika projekt ingick i ansökan, utan endast medel för infrastruktur och kvalificerad personal.

Ansökan var uppdelad i följande delar:

Centrumet var tänkt att fungera som en nationell infrastruktur för kliniska och experimentella studier i stordjursmodeller, där all forskning skulle ske i samverkan med våra experter, för att resultaten skulle komma djur och människor till godo.

En del av forskningen som SWECCLIM var tänkt att koordinera rör sjukdomar där det idag krävs större försöksdjur (till exempel svåra infektionssjukdomar, cancer, diabetes och hjärtsjukdomar), med förhoppningen att utveckla metoderna genom samarbetet. Försök inom den föreslagna verksamheten innefattar både human- och djursjukdomar, meningen är att koordineringen förutom att gagna människan även ska gagna våra djur när det gäller deras sjukdomstillstånd.

Sidansvarig: swecclim@slu.se