Kontakter vid SLU

Senast ändrad: 27 oktober 2023

Om inte Utbildningsservice VHC är rätt instans att fråga i olika ärenden - vem kontaktar man?

Antagningen

Hanterar antagning till kurser och program på grund- och avancerad nivå samt bedömer behörighet till forskarutbildning.

antagning@slu.se

https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/nya-studenter/antagningen-informerar/

Studievägledningen

Frågor om SLU:s utbildningar och vart de leder, CSN, studieuppehåll etc.

studievagledning@slu.se

Studie- och karriärvägledning på SLU | Studentwebben

Funka

Frågor om riktat pedagogiskt stöd, funktionsnedsättning, anpassad examination och psykisk ohälsa.

funka@slu.se  

https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

VH:s fakultetskansli

Arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden.

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, studiehandboken m.m.

utb.handl.VH@slu.se

https://www.slu.se/fakulteter/vh/kontakt-ny/

Programstudierektorer (PSR)

https://internt.slu.se/riktat/interna-fakultetssidor/vh-fakulteten/karnverksamheterna/grundutbildning/vhs-programstudierektorer/

PSR:s uppdrag och roll

https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/stod/psr-stod/psrs-uppdrag-och-roll/

Lokal- och tentamensbokningar

US-VHC vill ha underlag för bokning av tentamensplatser senast 1 maj resp 1 nov.

  • 15 maj är deadline för lokalbokning inför höstterminen
  • 15 november är deadline för lokalbokning inför vårterminen.

Bokias via lokalbokning@slu.se för Ultunas lokaler

https://internt.slu.se/stod-service/bastjanster-inom-infrastruktur/lokaler/boka-lokaler/

Beställning av programvaror i studentdatasalar

Samtliga program som skall finnas i datorsalarna under terminen beställs i samband med övrig kurs- och lokalplanering.

Mer info: https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/it/IT
-support/mera-support/bestallning-av-programvaror-i-studentdatasalar/


Kontaktinformation