Tips och länkar - kursadministration

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Tips om dokument och länkar för kursledare, lärare och administratör.

Kursadministration

På Utbildningsservice studentwebbsida  finns information till studentrepresentanter.

Sändlistor till programstudenter

Planera och genomföra kurs - för administratör, kursledare och examinator

Undervisa Online - beredskap för Covid-19  - tips på hur du kan ställa om din undervisning från traditionell salsundervisning till undervisning online.

Time Edit - Boka lokaler för kursen > schemavisning

Ladok - Inloggning, Utbildningsmaterial samt Frågor och svar

Examensarbete  - stöd för lärare

Terminstider - Välj ort. Info om undervisningsfria dagar etc

Hur ser Studentwebbens sidor "Ladok Student" ut?

Regler och styrdokument

Utbildningshandboken vid SLU 

SLU:s styrande dokument för grundutbildningen

Lathund för registrering och arkivläggning av utbildningshandlingar  (pdf)

Beslut i utbildningsfrågor (kronologisk)

Studentolycksfall

Kammarkollegiets webb om Studentförsäkringar med länk till blankett för skadeanmälan KY/YH (ifyllnadsbar)

Försäkringskassans blankett Anmälan om arbetsskada (Ifyllnadsbar)


Kontaktinformation