Tentahantering US

Senast ändrad: 16 november 2023

Inom US-VHC hanterar vi ca 250 salstentor fördelat på 100 dagar med totalt 7 000 tentander på ett läsår. För att lyckas få ihop logistiken kring dessa krävs planering, framförhållning och bra verktyg.

Vill du ta del av våra mallar eller har några frågor kring tentahantering, kontakta oss på us-vhc@slu.se.

Se Tentainfo till institutionerna under Länkar nedan, om de rutiner och mallar vi har kring tentahantering. 


Kontaktinformation