Kontakt Utbildningsservice VHC

Senast ändrad: 16 november 2023

Utbildningsservice är en institutionsövergripande enhet för samordnad utbildningsadministration inom VH-fakulteten, med ansvar att stödja institutionerna med administration av grundutbildning.

VHC studentexpedition har under terminstid följande öppettider:
måndag- torsdag 11.30-13.00.

Så hittar du som anställd till US-VHC från hus 5.
Obs! Studenter har endast tillträde via entrén i glaskorridoren på plan 3.

Hitta till Utbildningsservice inom VHC.

 Personal Utbildningsservice VHC

 Vem är vem och vem gör vad - US-VHC

Fakturaadress: OBS! inkludera även uppgifter om beställaren dvs enhetens namn samt referenskod. SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07 Uppsala
Leveransadress för paket: SLU, Utbildningsservice VHC, Almas allé 4 C, 756 51 Uppsala.