Administration av examensarbeten VH

Senast ändrad: 16 februari 2021

Utbildningsservice VHC sköter registrering, rapportering och deponering av alla examensarbeten inom VH-fakulteten. Här hittar du information om våra rutiner kring olika slags examensarbeten.

Inom de olika examensarbeteskurserna finns olika rutiner. För vissa kurser finns gemensamma rutiner och för vissa har man egna rutiner inom en kurs.

Examensarbeten 30 hp:

Kandidat/examensarbeten 15 hp:

Fakta:

På sidan för Examensarbeten inom VH finns all information och alla länkar kring hela processen från anmälan, registrering till rapportering och deponering, inklusive blanketter för Arbetsplan (blankett B) och Betygsbeslut (blankett C).


Kontaktinformation

Rapportering och deponering av examensarbeten inom VH fakulteten sköts av Utbildningsservice VHC.

Vid eventuella frågor rörande examensarbeten kontakta: us-exarb@slu.se