US Guider för kursledare

Senast ändrad: 05 september 2022

Utbildningsservice VHC (US-VHC) stöttar kursledare och lärare kring utbildningsadministration. Här hittar du några av våra guider.

Guider för kursrum i Canvas

Guide för publik sida i Canvas

Genom att ha en publik kursöversikt i kursens Canvasrum kan du nå ut med information till alla. Du kan då vänta med att släppa in dem som deltagare i rummet tills att de är registrerade.

Guider för digitala examinationer i Canvas

US Guide för hemtenta som Uppgift i Canvas - för skrivningsansvarig, examinator och rättande lärare

Här hittar ni en guide om hur man kan omvandla en salstenta till hemtenta i Canvas, anpassat för dig som kursledare/lärare, examinator och rättande lärare. Vi kommer att uppdatera denna guide löpande vartefter vi ser saker som kan göras bättre eller annorlunda.

Se även Utbildningssystems sidor:
-Vid användning av Canvas för tentamen
-Uppgifter

US Guide för hemtenta som Uppgift i Canvas - för kursledare/lärare eller administratör

Här hittar ni en guide för att lägga upp en hemtenta i Canvas som Uppgift, anpassat för kursledare/lärare eller administratör som lägger upp själva tentan i Canvas. Även denna uppdateras löpande vartefter vi ser saker som kan göras bättre. När det gäller förslag till instruktion (i slutet av dokumentet) är det viktigt att se över denna noga och anpassa för sin egen tenta. 

Se även Utbildningssystems sidor:
-Vid användning av Canvas för tentamen
-Uppgifter

US Guide för att skapa en Quiz i Canvas - för kursledare/lärare eller administratör

Quiz är det andra alternativet av hemtenta i Canvas. Här hittar ni en guide för att lägga upp en hemtenta i Canvas som Quiz, anpassat för lärare eller administratör.

Se även Utbildningssystems sidor:
-Vid användning av Canvas för tentamen
-Quiz

Mallar

Här hittar du olika alternativ på tentamensformulär för Canvas tenta (Uppgift), som innehåller de uppgifter som bör framgå av ett tentamensformulär, anpassat efter att skrivas i Canvas. Anpassa instruktionen så att den passar din tenta.