Pedagogisk eftermiddag 29 november 2023

Senast ändrad: 17 oktober 2023
Vy över Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum.

Välkommen till en pedagogisk eftermiddag för undervisande personal på VH-fakulteten, onsdagen den 29 november 2023.

Tid: kl 13.15-16.00

Plats: Audhumbla, VHC, campus Ultuna (med möjlighet att delta via Zoom)

 

Tema: Självständiga arbeten

VH-fakulteten anordnar en pedagogisk eftermiddag med syfte att diskutera förutsättningarna för självständigt arbete (för arbeten både på kandidat- och masternivå). Tanken är att tillsammans diskutera lösningar för att kunna hantera de utmaningar som handledare och examinator möter, samt de ekonomiska och praktiska förutsättningarna.

Program

kl 13.20 Introduktion
   
kl 13.30 Kort presentation av identifierade problemställningar
   
kl 13.50 Kort presentation av de inbjudna talarnas ansvarsområden
   
kl 14.15 ”Arbetsfika” med diskussion i smågrupper gällande 
  problemställningarna
   
kl 15.15 Gemensam diskussion, med fokus på förslag för åtgärder, tips på 
  lösningar/arbetssätt
   
kl 15.40 Sammanfattande reflektion över det som kommit fram i 
  diskussionerna

 

Varmt välkommen!

Anmäl dig nu!

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.