Centra, samarbeten och nätverk

Senast ändrad: 28 april 2022

Forskningsplattformar

Framtidsplattformarna är placerade i linjen under respektive dekan med fakultetsövergripande styrgrupper.

Centra, samarbeten och nätverk

Centrumbildningar och projekt där VH medverkar

På SLU finns ett antal organisatoriska enheter som är inrättad gemensamt av rektor eller styrelse som kallas centrumbildning. Därtill finns flertalet liknande större projekt och enheter som inte helt stämmer in på SLU:s definition av centrumbilding. Båda dessa kategorier listas här:

Andra VH-samarbeten och -nätverk

Andra samarbeten och nätverk, både externa och interna med olika typer av organisation, tillhörighet och ursprung. Läs mer om respektive gruppering för att få veta mer:

Regeringsuppdrag

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW (centrumbildning enligt SLU:s definition)


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00