Programstudierektorer PN-VH

Senast ändrad: 09 augusti 2017

Här listas programstudierektorer som är utsedda av PN-VH för mandatperioden 1 juli 2019 - 30 juni 2022.

Agronomprogrammet - husdjur: Anna Wistedt

Djursjukskötare - kandidatprogram: Sanna Truelsson Lindåse (ordinarie)
Ann Hammarberg (biträdande)

Etologi och djurskydd - kandidatprogram: Claes Anderson

Hippolog - kandidatprogram: Anna-Lena Holgersson

Husdjursvetenskap - masterprogram: Emma Ivarsson

Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram: Katja Nilsson

Veterinärprogrammet: Karin Vargmar


Kontaktinformation

Karin Camp, utbildningsledare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Karin.Camp@slu.se, 018-67 26 65

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se