Forskningsanläggningar

Senast ändrad: 17 oktober 2022

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har flera moderna lokaler och forskningscentrum som gör det möjligt att bedriva högklassig forskning och utbildning.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00