Forskningsanläggningar

Senast ändrad: 20 mars 2020

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har flera moderna lokaler och forskningscentrum som göra det möjligt att bedriva högklassig forskning och utbildning.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00