Fakultetskansli

Senast ändrad: 11 maj 2022

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder och utskott är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

Kontaktuppgifter till kansliet

Caroline Carlström Caroline Carlström, foto
Fakultetsdirektör
caroline.carlstrom@slu.se
018-67 25 14


 

Inger Alderborn

Inger Alderborn
Fakultetsekonom
inger.alderborn@slu.se
018-67 22 85

 

 

Jimmy Karlsson
Ekonom
jimmy.karlsson@slu.se
018-67 16 38

 

 

Olle Håstad. Foto.

Olle Håstad
Forskningssekreterare
olle.hastad@slu.se
018-67 26 95

 

 


Åsa Formo. Foto.

Åsa Formo

Fundraiser
asa.formo@slu.se
018-67 25 70

 

Karin Camp
Utbildningsledare
karin.camp@slu.se
018-67 26 65 

Sofia Webering Ekberg

Sofia Webering Ekberg
Utbildningshandläggare
sofia.webering.ekberg@slu.se
018-67 12 89


 

 Stina Kling Olsson. Foto.
Stina Kling Olsson

Utbildningshandläggare
stina.kling.olsson@slu.se
018-67 16 85


 

Elin Jansson. Foto.Elin Jansson
Utbildningshandläggare
elin.jansson@slu.se
018-67 25 52 

Kristina Jungnelius. Foto.

Kristina Jungnelius
Fakultetshandläggare
kristina.jungnelius@slu.se
018-67 16 87


 

Anette Wichman
Fakultetshandläggare forskarutbildning
anette.wichman@slu.se
018-67 23 16

Malin Ekström
Jämställdhets- och likavillkorshandläggare
malin.ekstrom@slu.se
018-67 10 15


Kontaktinformation

Kristina Jungnelius, fakultetshandläggare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
kristina.jungnelius@slu.se, 018-67 16 87