Fakultetskansli

Senast ändrad: 15 november 2021

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder och utskott är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

Kontaktuppgifter till kansliet

Caroline Carlström Caroline Carlström, foto
Fakultetsdirektör
caroline.carlstrom@slu.se
018-67 25 14


Inger Alderborn. Foto.

Inger Alderborn
Fakultetsekonom
inger.alderborn@slu.se
018-67 22 85Jimmy Karlsson
Ekonom
jimmy.karlsson@slu.se
018-67 16 38


Olle Håstad. Foto.

Olle Håstad
Forskningssekreterare
olle.hastad@slu.se
018-67 26 95Inget foto.

Vakant
Forskningssekreterare

Åsa Formo. Foto.

Åsa Formo

Fundraiser
asa.formo@slu.se
018-67 25 70

Helene Gustafsson, foto.

Helene Gustafsson
Handläggare
helene.gustafsson@slu.se
018-67 23 29


Karin Camp
Utbildningsledare
karin.camp@slu.se
018-67 26 65 

Sofia Webering Ekberg. Foto.

Sofia Webering Ekberg
Utbildningshandläggare
sofia.webering.ekberg@slu.se
018-67 12 89 Stina Kling Olsson. Foto.
Stina Kling Olsson

Utbildningshandläggare
stina.kling.olsson@slu.se
018-67 16 85


Elin Jansson. Foto.

Elin Jansson
Utbildningshandläggare
elin.jansson@slu.se
018-67 25 52Kristina Jungnelius. Foto.

Kristina Jungnelius
Fakultetshandläggare
kristina.jungnelius@slu.se
018-67 16 87


 

Inget foto.

Anette Wichman
Fakultetshandläggare forskarutbildning
anette.wichman@slu.se
018-67 23 16


Inget foto.

Malin Ekström
Jämställdhets- och likavillkorshandläggare
malin.ekstrom@slu.se
018-67 10 15

 

Inget foto.

Ulrika Åström
Kommunikatör
ulrika.astrom@slu.se
018-67 16 94

 

Inget foto.Patrik Claesson
Kommunikatör
patrik.claesson@slu.se
018-67 31 97


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00