Prefektlista

Senast ändrad: 07 maj 2019

Anatomi, fysiologi och biokemi

Prefekt: Carl-Gustaf Thulin
Stf prefekt: Katja Höglund

Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Prefekt: Ivar Vågsholm
Stf prefekt: Caroline Fossum

Husdjurens miljö och hälsa

Prefekt: Anders Karlsson
Stf prefekt: Jenny Yngvesson

Husdjurens utfodring och vård

Prefekt: Sara Österman
Stf prefekt: Ewa Wredle

Husdjursgenetik

Prefekt: Lotta Rydhmer
Stf prefekt: Tomas Bergström

Kliniska vetenskaper

Prefekt: Nils Fall
Stf prefekt:

Norrländsk jordbruksvetenskap

Prefekt: Mårten Hetta
Stf prefekt: Johanna Wallsten


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00