Kontakt

Senast ändrad: 15 januari 2019

Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: Charlotta.lantz@slu.se