Tentahantering US

Senast ändrad: 08 mars 2021

Inom US-VHC hanterar vi ca 250 salstentor fördelat på 100 dagar med totalt 7 000 tentander på ett läsår. För att lyckas få ihop logistiken kring dessa krävs planering,  framförhållning och bra verktyg.

Vid två tillfällen under hösten -19 höll US-VHC Tentainfo för institutionerna, med syfte att tydliggöra de rutiner och mallar vi har kring tentahantering. Presentationen från dessa tillfällen hittar ni under länkar.

Vill du ta del av våra mallar eller har några frågor kring tentahantering, kontakta oss på us-vhc@slu.se.


Kontaktinformation

Sidansvarig: marie.sundberg@slu.se