Medarbetarwebben

Utbildningsservice VHC

Utbildningsservice är en institutionsövergripande enhet för samordnad utbildningsadministration inom VH-fakulteten, med ansvar att stödja institutionerna med administration av grundutbildning och forskarutbildning.

Mer hjälp och stöd med utbildningsadministration

Utbildningsservice VHC ger stöd med administration av grund- och forskarutbildning. Här hittar du mer tips och länkar.

Publicerad: 17 maj 2021 - Sidansvarig: marie.sundberg@slu.se
Loading…