Stödfunktioner

Senast ändrad: 22 februari 2022

Utbildningsservice VHC

Utbildningsservice är en institutionsövergripande enhet för samordnad utbildningsadministration inom VH-fakulteten, med ansvar att stödja institutionerna med administration av grundutbildning och forskarutbildning. 

IT

IT hjälper dig med alla frågor som rör IT och support för ljud, bild och videokonferens i SLU:s föreläsningssalar.

Tel: 018-67 66 00
E-post: support@slu.se

Lokal support vid andra lärosäten

Alnarp Service: 040-415600
Skara Receptionen: 0511-67100
Umeå Vaktmästeriet: 090-7868115

Övriga servicetjänster

Övriga servicetjänster som t ex administration, lokalvård, post & paket, transport, vaktmästare & verkstad hittar du på sidan för Basservice.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00