Prefektlista

Senast ändrad: 23 mars 2022

Kontaktuppgifter till prefekter på VH-fakultetens institutioner.

Anatomi, fysiologi och biokemi

T.f. prefekt: Anna Jansson

Stf prefekt: Erika Roman

Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Prefekt: Ivar Vågsholm
Stf prefekt: Caroline Fossum

Husdjurens miljö och hälsa

Prefekt: Anders Karlsson
Stf prefekt: Anna Wallenbeck

Husdjurens utfodring och vård

T.f. prefekt: Ewa Wredle
Stf prefekt: Magdalena Åkerfeldt

Husdjursgenetik

Prefekt: Lotta Rydhmer
Stf prefekt: Tomas Bergström

Kliniska vetenskaper

Prefekt: Nils Fall
Stf prefekt: Kerstin Hansson

Norrländsk jordbruksvetenskap

Prefekt: Mårten Hetta
Stf prefekt: Johanna Wallsten


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00