Prefektlista

Senast ändrad: 14 november 2022

Kontaktuppgifter till prefekter på VH-fakultetens institutioner.

Anatomi, fysiologi och biokemi

Prefekt: Anna Jansson

Stf prefekt: Erika Roman

Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Prefekt: Ivar Vågsholm
Stf prefekt: Eva Tyden

Husdjurens miljö och hälsa

Prefekt: Anders Karlsson
Stf prefekt: Anna Wallenbeck

Husdjurens utfodring och vård

Prefekt: Ewa Wredle
Stf prefekt: Magdalena Åkerfeldt

Husdjursgenetik

Prefekt: Tomas Bergström
Stf prefekt: Erling Strandberg

Kliniska vetenskaper

Prefekt: Nils Fall
Stf prefekt: Kerstin Hansson

Stf prefekt: Bodil Ström Holst

Norrländsk jordbruksvetenskap*

Prefekt: Johanna Wallsten
Stf prefekt: Mårten Hetta

* Fakultetsgemensam fakultet mellan VH och NJ där VH är huvudfakultet


Kontaktinformation

Kristina Jungnelius, fakultetshandläggare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
kristina.jungnelius@slu.se, 018-67 16 87