Samverkan på VH-fakulteten

Senast ändrad: 11 november 2020

Att samverka med näringar, myndigheter och organisationer är en naturlig del av SLU:s verksamhet. Forskning, utbildning och miljöanalys vid universitetet utvecklas i nära dialog med omgivande samhälle, både nationellt och internationellt.

Samverkanslektorer vid SLU

På SLU finns samverkanslektorat inom 18 olika ämnesområden.

Samverkanslektorernas uppgift är att samverka med det omgivande samhället, samtidigt som de bedriver egen forskning inom sina ämnesområden. Läs gärna mer om samverkan på hela SLU på universitets centrala samverkanssida.

Samverkansprojekt på VH-fakulteten

På externwebben finns exempel på samverkansprojekt på VH-fakulteten.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00