Programstudierektorer för program inom PN-VH

Senast ändrad: 24 november 2021

Här listas programstudierektorer som är utsedda av PN-VH för mandatperioden 1 juli 2019 - 30 juni 2022.

Agronomprogrammet - husdjur: Anna Wistedt

Animal Science - Master's programme: Jenny Yngvesson

Djur och hållbarhet (kandidat): Anna Wistedt

Djursjukskötarprogrammet: Ann Hammarberg och Elin Svonni

Etologi och djurskydd: Claes Anderson (ordinarie), Maria Andersson (biträdande)

Hippologprogrammet/Hippolog - kandidatprogram: Åsa Viklund

Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram: Katja Nilsson

Veterinärprogrammet: Helene Hamlin (ordinarie), Karin Vargmar (ställföreträdande)


Kontaktinformation

Karin Camp, utbildningsledare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Karin.Camp@slu.se, 018-67 26 65