Programstudierektorer för program inom PN-VH

Senast ändrad: 01 november 2022

Här listas programstudierektorer som är utsedda av PN-VH för mandatperioden 1 juli 2022 - 30 juni 2025.

Agronomprogrammet - husdjur: Anna Wistedt

Animal Science - Master's programme: Emma Ivarsson

Djur och hållbarhet (kandidat): Anna Wistedt

Djursjukskötarprogrammet: Katrin Lindroth (ordinarie) Ann Hammarberg (biträdande)

Etologi och djurskydd: Claes Anderson

Hippologprogrammet/Hippolog - kandidatprogram: Åsa Gelinder Viklund

Veterinärprogrammet: Helene Hamlin (ordinarie), Karin Vargmar (ställföreträdande)

 

Utbildningsansvarig för tilläggsutbildningen: Jakub Babol


Kontaktinformation

Karin Camp, utbildningsledare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Karin.Camp@slu.se, 018-67 26 65