Utbildning på grund- och avancerad nivå vid VH-fakulteten

Senast ändrad: 13 augusti 2021

Kontaktinformation

Karin Camp, utbildningsledare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Karin.Camp@slu.se, 018-67 26 65

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se