Utbildning på grund- och avancerad nivå vid VH-fakulteten

Senast ändrad: 02 september 2022

På programsidorna på Studentwebben finns utbildningsplaner, ramscheman och annan programspecifik information om fakultetens utbildningar:

Agronomprogrammet - husdjur

Animal Science - masterprogram

Djur och hållbarhet (kandidat)

Djursjukskötarprogrammet

Etologi och djurskydd (kandidat)

Hippologprogrammet

Tilläggsutbildning för veterinärer

Veterinärprogrammet


Kontaktinformation

Karin Camp, utbildningsledare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Karin.Camp@slu.se, 018-67 26 65