Forskning på VH-fakulteten

Senast ändrad: 20 mars 2020

På fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap forskar vi om djur − lantbrukets djur, fiskar, vilda djur, sport- och sällskapsdjur och modelldjur.

För dig som är forskare på SLU

Här hittar du länkar till sidor som berör forskning och forskare vid SLU.

Om forskning på VH-fakulteten

På fakultetens sidor på externwebben finns beskrivning av den forskning som pågår, resultat, m m.

Saknar du ditt projekt bland projektbeskrivningarna?
Kontakta webbpubliceraren på din institution så får du hjälp.

På respektive institutions webbsida finns också information om vilken forskning de bedriver.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00