Kärnverksamheterna vid VH-fakulteten

Senast ändrad: 10 november 2021

Kärnverksamheterna vid SLU är utbildning, forskning, samverkan och fortlöpande miljöanalys.

Vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap finns verksamheter inom samtliga kärnverksamheter. 


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00