Viktiga beslut

Senast ändrad: 19 augusti 2022

Styrande dokument för VH-fakulteten


Kontaktinformation

Caroline Carlström
Fakultetsdirektör
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
caroline.carlstrom@slu.se, 018-672514, 072-5184492