Viktiga beslut

Senast ändrad: 11 februari 2019

Styrande dokument för VH-fakulteten


Kontaktinformation

Magnus Rosenquist
Fakultetsdirektör
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
magnus.rosenquist@slu.se, 018-671543, 070-5433775