Mötesöversikt VH-fakultetens nämnder

Senast ändrad: 25 maj 2021

Här listas mötestillfällen för några av VH-fakultetens nämnder.

2021, vårterminen

Januari 

19 januari – FUN kl 13-16

Februari

8 februari – Fakultetsnämnden

16 februari – PN-VH

16 februari – FUN kl 13-16

Mars

16 mars – FUN kl 13-16

24 mars – Fakultetsnämnden

April

19 april – FUN kl 13-16

20 april – PN-VH

Maj

5 maj – Fakultetsnämnden

18 maj – FUN kl 13-16

Juni

1 juni – PN-VH

9 juni – Fakultetsnämnden

22 juni – FUN kl 13-16

 

2021, höstterminen

Augusti

25 augusti – FUN kl 13-16

September

13 september – PN-VH

20 september – FUN kl 13-16

Oktober

18 oktober – PN-VH

19 oktober – FUN kl 13-16

November

16 november – PN-VH

16 november – FUN kl 13-16

December

13 december – PN-VH

14 december – FUN kl 13-16


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: mw-red@slu.se