Mötesöversikt VH-fakultetens nämnder

Senast ändrad: 22 september 2020

Här listas mötestillfällen för några av VH-fakultetens nämnder.

2020

Januari

15-16 januari - Fakultetsnämnd, kombinerat med prefektmöte

23 januari - Programnämnden

28 januari - FUN kl 13-16

Februari

6 februari - Fakultetsnämnd

14 februari - Lärarförslagsnämnden 9-12

25 februari - FUN kl 13-16

26 februari - Programnämnden

Mars

17 mars - Docentnämnden 9-12

18 mars - Fakultetsnämnd

23 mars - Lärarförslagsnämnden 9-12

24 mars - FUN kl 13-16

April

20 april - Programnämnden

21 april - FUN kl 13-16

22 april - Fakultetsnämnd

Maj

4 maj - Lärarförslagsnämnden 9-12

20 maj - FUN kl 13-16

26 maj - Programnämnden

Juni

10 juni - Fakultetsnämnd

11 juni - Lärarförslagsnämnden 9-12

16 juni- FUN kl 13-16

Augusti

25 augusti - FUN kl 13-16

September

14 september – Programnämnd

15 september - Fakultetsnämnd

22 September - FUN kl 13-16

Oktober

19 oktober – Programnämnd

20 oktober - FUN kl 09-12

21 oktober - Fakultetsnämnd

November

12 november – Programnämnd

18 november - FUN kl 13-16

December

15 december - FUN kl 13-16

15 december – Programnämnd

16 december - Fakultetsnämnden

2021, vårterminen

Januari 

Februari

8 februari - Fakultetsnämnden

Mars

24 mars - Fakultetsnämnden

April

Maj

5 maj - Fakultetsnämnden

Juni

9 juni - Fakultetsnämnden

 

 


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: mw-red@slu.se