Mötesöversikt

Senast ändrad: 12 september 2019

2019

Augusti

21 augusti - FUN kl 09-12

September

9 september - Lärarförslagsnämnden kl 9-12

16 september - Programnämnde kl 9-16

17 september - FUN kl 13-16

25 september - Fakultetsnämnd

30 september - Docentnämnden kl 9-12

Oktober

2 oktober - Lärarförslagsnämnden kl 13-16

15 oktober - FUN kl 13-16

16 oktober - Programnämnden kl 9-12

23 oktober - Fakultetsnämnd

November

13 november - Lärarförslagsnämnden kl 9-12

14 november - Programnämnden kl 9-16

18 november - Docentnämnden kl 9-16 med föreläsningar

19 november - FUN kl 13-16

December

11 december - Fakultetsnämnd

16 december - Lärarförslagsnämnden kl 9-12

17 december - FUN kl 13-16

18 december - Programnämnden kl 9-16


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00