Mötesöversikt VH-fakultetens nämnder

Senast ändrad: 01 juli 2022

Här listas mötestillfällen för några av VH-fakultetens nämnder, prefektråd och kommittéer.

2022, höstterminen

Augusti

23 augusti - Nämnden för utbildning på forskarnivå (Fun-VH) kl 13-16

23 augusti - Lärarförslagsnämnden (LFN-VH)

September

6 september - (LFN-VH)

8-9 september - Prefektrådet (PR)

14 september - Fakultetsnämnden (FN-VH)

19 september - JLV-kommittén kl 13-15

20 september - LFN-VH

20 september - Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH)

20 september - Fun-VH kl 13-16

Oktober

4 oktober - LFN

5 oktober - PR

11 oktober - Docentnämnden (DN-VH)

18 oktober - Fun-VH kl 13-16

18 oktober - LFN-VH

18 oktober - PN-VH

19 oktober - FN-VH

November

1 november - LFN-VH

9 november - PR

15 november - Fun-VH kl 13-16

15 november - LFN-VH

15 november - PN-VH

28 november- JLV-kommittén kl 13-15

29 november - LFN-VH

30 november - DN-VH (föreläsningar)

December

1 december -DN-VH (föreläsningar)

1 december - DN-VH

7 december - PR

13 december - Fun-VH kl 13-16

13 december - LFN-VH

14 december - FN-VH

20 december - PN-VH


Kontaktinformation

Kristina Jungnelius, fakultetshandläggare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
kristina.jungnelius@slu.se, 018-67 16 87