Mötesöversikt VH-fakultetens nämnder

Senast ändrad: 19 maj 2022

Här listas mötestillfällen för några av VH-fakultetens nämnder, prefektråd och kommittéer.

2022, vårterminen

Januari

18 januari – Lärarförslagsnämnden (LFN) kl 9-12

21 januari – Nämnden för utbildning på forskarnivå (Fun)

26 januari – Prefektrådet (PR) kl 9-12

27 januari – Fakultetsnämnden (FN) kl 8.30-9.30

Februari

1 februari – LFN kl 9-12

4 februari – JLV-kommittén kl 9-11

9-10 februari – FN

14 februari – LFN kl 13-16

15 februari – Fun

15 februari – Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH)

16 februari – PR kl 13-16.30

Mars

1 mars – LFN kl 9-12

15 mars – Fun

15 mars – LFN kl 9-12

17 mars – PR kl 13-16.30

22 mars – Docentnämnden (DN) kl 9-12

22 mars – LFN kl 9-12

23 mars – FN

April

19 april – Fun

20 april – PR kl 13-16.30

25 april – LFN kl 9-16

26 april – PN-VH

27 april – FN

Maj

9 maj – LFN kl 9-12

16 maj – LFN kl 9-12

17 maj – Fun

18 maj – PR kl 13-16.30

31 maj – LFN kl 9-16 

31 maj – PN-VH

Juni

8 juni – LFN kl 9-16

13 juni – FN

16 juni – PR kl 13-16.30

21 juni – Fun

2022, höstterminen

Augusti

23 augusti - Fun kl 13-16

September

8-9 september - PR

14 september - FN

19 september - JLV-kommittén kl 13-15

20 september - Fun kl 13-16

Oktober

5 oktober - PR

18 oktober - Fun kl 13-16

19 oktober - FN

November

9 november - PR

15 november - Fun kl 13-16

28 november- JLV-kommittén kl 13-15

December

7 december - PR

13 december - Fun kl 13-16

14 december - FN