Mötesöversikt VH-fakultetens nämnder

Senast ändrad: 16 november 2021

Här listas mötestillfällen för några av VH-fakultetens nämnder.

2021, höstterminen

Augusti

25 augusti – Nämnden för utbildning på forskarnivå (Fun) kl 13-16

September

13 september – Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH)

15 september – Fakultetsnämnden (FN)

20 september – Fun kl 13-16

Oktober

18 oktober – PN-VH

19 oktober – Fun kl 13-16

21 oktober – FN

November

16 november – PN-VH

16 november – Fun kl 13-16

December

13 december – PN-VH

14 december – Fun kl 13-16

15 december – FN

2022, vårterminen

Januari

18 januari – Lärarförslagsnämnden (LFN) kl 9-12

26 januari – Prefektrådet (PR) kl 9-12

27 januari – FN

Februari

1 februari – LFN kl 9-12

9-10 februari – FN

15 februari – PN-VH

15 februari – LFN kl 9-12

16 februari – PR kl 13-16.30

Mars

1 mars – LFN kl 9-12

15 mars – LFN kl 9-12

22 mars – Docentnämnden (DN) kl 9-12

23 mars – FN

24 mars – PR kl 13-16.30

29 mars – LFN kl 9-12

April

12 april – LFN kl 9-12

20 april – PR kl 13-16.30

26 april – PN-VH

26 april – LFN kl 9-12

27 april – FN

Maj

10 maj – LFN kl 9-12

18 maj – PR kl 13-16.30

24 maj – LFN kl 9-12

31 maj – PN-VH

Juni

7 juni – LFN kl 9-12

15 juni – FN

16 juni – PR kl 13-16.30


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00