Mötesöversikt

Senast ändrad: 15 januari 2019

2019

Januari

15 januari - FUN kl 13-16

22 januari - Fakultetsnämnden kl 9-12

30 januari - Lärarförslagsnämnden kl 9-12

30 januari - Lika villkorsutskottet kl 10-12

Februari

6-7 februari - Fakultetsnämnden

19 februari - FUN kl 13-16

Mars

12 mars - Docentnämnden kl 9-12

14 mars - Lärarförslagsnämnden kl 9-12

20 mars - FUN kl 13-16

27 mars - Fakultetsnämnden

April

11 april - Lärarförslagsnämnden kl 13-16

23 april - FUN kl 13-16

24 april - Fakultetsnämnden

Maj

15 maj - Lärarförslagsnämnden kla 9-12

20 maj - FUN kl 13-16

Juni

4 juni - Fakultetsnämnden

13 juni - Lärarförslagsnämnden kl 9-12

18 juni - FUN kl 13-16

Juli


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00