Miljöcertifiering

Senast ändrad: 15 januari 2019

I juli 2016 och i juli samma år blev samtliga verksamheter inom universitetet certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001.

Den 26 september 2016 meddelades detta via en nyhet på SLU-webben och det hela firades senare med en tredagars "certival".

Miljöcertifiering av anläggningar och hus med VH-anknytning

VHC

Ulls hus

Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur, Uppsala Lövsta

Alnarp

Umeå

Miljöcertifiering på hela SLU

Certifiering inom SLU

Miljösamordnare

VHC/UDS finns tre miljösamordnare som har till uppgift att arbeta vidare med miljömål och implementering efter miljöcertifieringen. De tre är:

Miljösamordnare på Lövsta är Mats Pehrsson.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: Charlotta.lantz@slu.se