Miljöcertifiering

Senast ändrad: 03 mars 2021

2016 blev samtliga verksamheter inom universitetet certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001.

Miljöcertifiering av anläggningar och hus med VH-anknytning

Miljöcertifiering på hela SLU

Miljösamordnare

VHC/UDS finns tre miljösamordnare som har till uppgift att arbeta vidare med miljömål och implementering efter miljöcertifieringen. De tre är:

Miljösamordnare på Lövsta är Mats Pehrsson.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00