Sök utvecklingsmedel för Lika villkorsarbete

Senast ändrad: 17 januari 2019

De projekt som beviljas medel ska genomföra kreativa och innovativa idéer inom området lika villkor. Detta genom arrangemang, föreläsningar, rekryteringsinsatser eller andra typer av insatser. Såväl studenter som anställda är välkomna med ansökan.

Ansökan ska innehålla

  • Projektansvarig person och projektets institutions-/organisationstillhörighet
  • Sammanfattning av projektet omfattande högst 100 ord
  • Förväntad målgrupp
  • Kostnadsberäkning (inklusive eventuella OH-kostnader)

Ansökan ska skickas per e-mail eller per brev till kommitténs ordförande:

Lena Lidfors (lena.lidfors@slu.se)
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 234
532 23 Skara
Telefon: 0511-67 215


Kontaktinformation

Lena Lidfors, professor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
lena.lidfors@slu.se, 0511-67215

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se