Hoppa till huvudinnehåll

Valberedningens förslag till ny fakultetsnämnd (S)

Klicka på namnen för presentationer av kandidaterna.
Göran Ericsson

Göran Ericsson

Professor Göran Ericsson, institutionen för vilt, fisk och miljö valdes som ordförande och dekan.

Pernilla Christensen

Pernilla Christensen

Miljöanalysspecialist Pernilla Christensen, institutionen för skoglig resurshushållning valdes till prodekan.

Elias Andersson

Elias Andersson

Universitetslektor Elias Andersson, institutionen för skoglig resurshushållning valdes till förste suppleant.

Vilis Brukas

Vilis Brukas

Professor Vilis Brukas, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, valdes till andre suppleant.

Frauke Ecke

Frauke Ecke

Universitetslektor Frauke Ecke, institutionen för vilt, fisk och miljö, valdes till ledamot.

Charlotta Erefur

Charlotta Erefur

Samordnare Charlotta Erefur, enheten för skoglig fältforskning valdes till ledamot.

Rosario Garcia Gil

Rosario Garcia Gil

Forskare María del Rosario García Gil, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, valdes till ledamot.

Ola Lindroos

Ola Lindroos

Professor Ola Lindroos, institutionen för skogens biomaterial och teknologi, valdes till ledamot.

Torgny Näsholm. Foto: Marcus Wallenberg Prize

Torgny Näsholm

Professor Torgny Näsholm, institutionen för skogens ekologi och skötsel, valdes till ledamot.

Johan Stendahl

Johan Stendahl

Docent Johan Stendahl, institutionen för mark och miljö, valdes till ledamot.

Val till fakultetsnämnden

På denna sida samlar vi information som rör valet till S-faks nya fakultetsnämnd som ska väljas under hösten. Innehållet kommer att fyllas på med ny information löpande.

Loading…