Instruktioner för omprov

Senast ändrad: 06 maj 2019

Från och med höstterminen 2018 genomförs skriftliga omprov (omtentamina) enligt fast schema med utgångspunkt från kursens läsperiod.

Varje kurs ska, i förekommande fall, ge tre tentamenstillfällen per år; ordinarie tentamen inom kurstiden, första omprov och andra omprov. Första omprov infaller den 6:e onsdagen i läsperioden efter kursen och ett andra omprov den 6:e onsdagen i den därpå följande läsperioden. Se datum för läsåret 2018/2019 nedan. Omprov genomförs under onsdag eftermiddag med start kl 13.00.

Därtill förläggs ett tillfälle för omprov strax efter vårterminens slut och ett till strax innan höstterminens start för att fånga upp studenter från period 3 och 4A respektive 4B som behöver göra omprov. Dessa omprov förläggs till lördagar med start kl 9.00.

Tabell 1: Datum för omprov läsåret 18/19.
Kurser i läsperiod (läsår) Omprov 1 Omprov 2

Period 4 (17/18)

1 september 2018 10 oktober 2018
Period 1 (18/19) 12 december 2018 27 februari 2019

Period 2 (18/19)

27 februari 2019

8 maj 2019
Period 3 (18/19) 8 maj 2019 15 juni 2019
Period 4A (18/19) 15 juni 2019 9 oktober 2019
Period 4B (18/19)

31 augusti 2019

9 oktober 2019

Under en övergångsperiod kommer omprovtillfället i juni även att fungera som generellt omprovtillfälle för de studenter som behöver tentera kurser som inte naturligt fasar in i den nya modellen, främst äldre kurser.

Datum för omprov fastställs av PN-S på årlig basis i samband med övriga terminstider.

I väntan på att ett centralt beslut om hanteringen av tentamensanmälan görs anmälan för alla tentamenstillfällen vid PN-S, både ordinarie tentamen och omprov, via Ladok Student. Bokning av lokal och antal platser för omprov hanteras tills vidare av respektive PSR (eller av PSR utsedd person). För omprov i Umeå kommer det att finnas ett antal förbokade tentamensplatser vid Östra paviljongen. I Alnarp samordnas lokalbokningen med LTV-fakulteten. På övriga orter, Uppsala och Skinnskatteberg, hantera respektive institution bokning av tentamensplatser och skrivvakter.

Så funkar det:

Vid kursstart meddelas tid för ordinarie tentamen inom kursperioden samt 1:a och 2:a omprov enligt beslutade omprovsdatum.

När en kurs behöver ett omprovtillfälle aktiverar kursledaren detta i Ladok (se anvisningar för Ladok) genom att ange start och stopptid för anmälan till omprovet. Perioden bör öppna 15-20 vardagar före omprovtillfället och ska stänga 10 vardagar före omprovtillfället.

Studenterna ser i Ladok Student vilka omprov som är öppna för anmälan. Studenten kan anmäla sig till omprov fram till 10 vardagar före provtillfället. Lokal för tentamen meddelas senast 2 vardagar före omprovtillfället.

Bakgrund

Systemet med fasta omprovstider ersätter det tidigare systemet med två generella omtentamens-tillfällen per år, januari och juni, som är administrativt tungarbetade och inte fungerar optimalt. Genom att sprida ut omprov på flera tillfällen under året minskar risken att studenter måste skriva många prov på samma dag. Det underlättar för kursledare som med detta system slipper leta efter lämplig tid för omprov. Både studenter, kursledare och examinatorer vet långt i förväg när tillfälle till omprov ges.


Kontaktinformation