Instruktioner för omtentamen

Senast ändrad: 07 april 2022

Skriftliga omtentamen genomförs enligt fast schema med utgångspunkt från kursens läsperiod.

Varje kurs ska, i förekommande fall, ge tre tentamenstillfällen per år; ordinarie tentamen inom kurstiden och två omtentamen. Första omtentamen infaller den 6:e onsdagen i läsperioden efter kursen och det andra omtentamen infaller den 6:e onsdagen i den därpå följande läsperioden. Omtentamen genomförs under onsdag eftermiddag med start kl 13.00.

Därtill förläggs ett tillfälle för omtentamen strax efter vårterminens slut och ett till strax innan höstterminens start för att fånga upp studenter från period 3 och 4A respektive 4B som behöver göra omprov. Dessa omprov förläggs till lördagar med start kl 9.00.

Omtentamina för kurser utan aktiva kurstillfällen hänvisas till tillfället som ligger efter vårterminens slut och till tillfället som ligger i anslutning till trettonhelgen.(rutin gällande generella omtentamenstillfällen)

Datum för omtentamen fastställs på årlig basis i samband med övriga terminstider och hittas på denna sida Terminstider och ortspecifica datum under fliken Umeå

Anmälan för alla omtentamen vid PN-S görs via Ladok student senast 10 vardagar innan tentamenstillfället på samma sätt som ordinarie tentamen (se även SLU gemensamma information om tentamen)

Bokning av lokal och antal platser för omtentamen hanteras av tentamensservice (Service center). För omtentamina i Umeå, enligt beskrivning ovan, kommer det finnas förbokade tentamensplatser vid Östra Paviljongen/UmU vilket innebär att kursledare inte själv behöver boka platser. 

Så funkar det

Vid kursstart meddelar kursledare sina studenter tid för ordinarie tentamen inom kursperioden samt 1:a och 2:a omtentamen enligt beslutade omtentamenssdatum.

När en kurs behöver ett omtentamenstillfälle aktiverar kursledaren detta i Ladok (se anvisningar för Ladok) genom att ange start och stopptid för anmälan till omprovet. Perioden bör öppna i god tid , minst 20 vardagar före omprovtillfället och ska stänga 10 vardagar före omprovtillfället.

Studenterna ser i Ladok Student vilka omtentor som är öppna för anmälan. Studenten kan anmäla sig till omtentamen fram till 10 vardagar före tentamenstillfället. Om student behöver FUNKA-stöd bör det meddelas kursledaren vid  kursstart. 

När anmälningstiden gått ut hämtar Service center ut uppgifter ur Ladok om antalet studenter som ska tentera på respektive kurs och meddar behovet av omtentamensplatser till ÖP/UmU. Samtidigt bokas eventuella FUNKA-stöd i webbformulär med hänvisning till bokningsnummer och mail. 

Respektive kursledare levererar tentor till ÖP på samma sätt som vid vanliga tentor. Om någon student ska ha dator bifogas USB-minne med tentamen i word-format. 

 


Kontaktinformation