Instruktioner för omtentamen

Senast ändrad: 01 april 2021

Skriftliga omtentamen genomförs enligt fast schema med utgångspunkt från kursens läsperiod.

Varje kurs ska, i förekommande fall, ge tre tentamenstillfällen per år; ordinarie tentamen inom kurstiden, första omprov och andra omprov. Första omprov infaller den 6:e onsdagen i läsperioden efter kursen och ett andra omprov den 6:e onsdagen i den därpå följande läsperioden. Omprov genomförs under onsdag eftermiddag med start kl 13.00.

Därtill förläggs ett tillfälle för omprov strax efter vårterminens slut och ett till strax innan höstterminens start för att fånga upp studenter från period 3 och 4A respektive 4B som behöver göra omprov. Dessa omprov förläggs till lördagar med start kl 9.00.

Omtentamina för kurser utan aktiva kurstillfällen hänvisas till tillfället som ligger efter vårterminens slut och till tillfället som ligger i anslutning till trettonhelgen. (rutin gällande generella omtentamenstillfällen)

Datum för omprov fastställs på årlig basis i samband med övriga terminstider och hittas på denna sida Terminstider och ortspecifica datum under fliken Umeå

Anmälan för alla tentamenstillfällen vid PN-S, både ordinarie tentamen och omprov görs via Ladok Student och ska göras senast 10 vardagar innan tentamenstillfället.  Bokning av lokal och antal platser för omprov hanteras av tentamensservice. För omtentamina, enligt beskrivning ovan, kommer det finnas förbokade tentamensplatser vid Östra Paviljongen vilket innebär att kursledare inte själv behöver boka platser. Nedan finns ett utkast till rutin som diskuterats med UmU.  

Så funkar det

Vid kursstart meddelas tid för ordinarie tentamen inom kursperioden samt 1:a och 2:a omprov enligt beslutade omprovsdatum.

När en kurs behöver ett omprovtillfälle aktiverar kursledaren detta i Ladok (se anvisningar för Ladok) genom att ange start och stopptid för anmälan till omprovet. Perioden bör öppna i god tid , minst 20 vardagar före omprovtillfället och ska stänga 10 vardagar före omprovtillfället.

Studenterna ser i Ladok Student vilka omprov som är öppna för anmälan. Studenten kan anmäla sig till omprov fram till 10 vardagar före provtillfället. Lokal för tentamen meddelas senast 2 vardagar före omprovtillfället.

Rutin bokning omtentamensdagar UmU:

SLU skickar beslutade omtentamensdatum per läsår till UmU så snart de är beslutade och anger hur många platser SLU vill preliminärboka för respektive tillfälle.

Senast 5 dagar innan provtillfället (helst tidigare) meddelar SLU antal studenter som ska tentera grupperat efter hur många timmar de ska tentera. Samtidigt meddelas om det behövs något FUNKA-stöd.

Tex:

  • 15 stud ska tentera 2 timmar (Kurs a, kurs b ... osv) (1 student behöver enskilt rum)
  • 15 stud ska tentera 3 timmar (kurs X, kurs Y... osv)
  • 10 stud ska tentera 4 timmar (Kurs 1, kurs 2, kurs 3...osv) (2 student behöver FUNKA- dator)
  • Ange kontaktuppgifter till varje kursledare som kan svara på frågor för respektive kurs.

Respektive kursledare levererar tentor till ÖP på samma sätt som vid vanliga tentor. Om någon student ska ha dator bifogas USB-minne med tentamen i word-format.

Internt SLU:

Service center (SC; Karin) skickar påminnelse till inst (bitr pref) om sista dag studenter kan anmäla sig till omtentamen och påminner samtidigt om att FUNKA-stöd måste anges meddelas till SC.

Kursledare öppnar anmälan till omtentamen i Ladok med sista anmälningsdag 10 dagar innan tentamenstillfället.

När anmälan stängt tar SC ut vilka tentor som har anmälda studenter och grupperar dessa efter antal timmar de ska tentera, se ovan. Eventuellt FUNKA-stöd bokas i webb-formulär med hänvisning till bokningsnummer och mail.


Kontaktinformation

Sidansvarig: mw-red@slu.se