Hoppa till huvudinnehåll

Undervisning, lärande och utveckling

En sida med utbildningsinformation och länkar anpassade för dig som arbetar med skoglig utbildning.

Programstudierektorer Sfak

Conservation and Management of Fish and Wildlife Populations 120 hp 

John Ball john.ball@slu.se

Euroforester 120 hp

Giulia Attocchi, giulia.attocchi@slu.se

Forest and Landscape 180 hp

Karin Hjelm karin.hjelm@slu.se

Forest Ecology and Sustainable Management

Aida Bargues Tobella aida.bargues.tobella@slu.se

Jägmästarprogrammet 300 hp

Erik Anerud och Per-Ola Hedwall PSR-JMP@slu.se

Skogsbruk med många mål 120 hp

Karin Hjelm karin.hjelm@slu.se

Skogsekonomi 180 hp (kandidat)

Anders Lindhagen anders.lindhagen@slu.se

Skogsmästarprogrammet 180 hp

Börje Börjesson  borje.borjesson@slu.se

Skogsvetarprogrammet 180 hp (kandidat)

Erik Anerud erik.anerud@slu.se
Johan Svensson johan.svensson@slu.se
Petter Axelsson petter.axelsson@slu.se

Skogligt basår

Börje Börjesson  borje.borjesson@slu.se

Planera och genomföra kurs

På den här sidan hittar du hjälp och exempel som är till stöd i ditt arbete med att planera och genomföra en kurs.

Planera och genomföra kurs

SLU har fastställt Riktlinjer för kursplaner...dnr SLU ua 2014-3.1.1-1611  där det framgår hur en kursplan ska utformas och vilken information som ska finnas.

Anvisningar för kursplaner, 2015-09-11
Mall för kursplaner (Word-format)

Nio tips för bättre föreläsningar med Power Point

Gör en  Power Point-presentation som åhörarna vill se och kommer ihåg!

Här hittar du tips och mallar.

Pedagogisk fortbildning

EPU:s kurser vänder sig till dig som ska arbeta som lärare eller forskarhandledare vid SLU. På sidan Pedagogiska kurser hittar du mer information om kurserna och hur du anmäler dig.

Publicerad: 26 mars 2021 - Sidansvarig: mw-red@slu.se
Loading…