Hoppa till huvudinnehåll

För lärare

Sidan är till för dig som undervisar och examinerar i kurser och program vid S-fakulteten oavsett vilken ort du befinner dig på.

Programstudierektorer Sfak

Conservation and Management of Fish and Wildlife 120 hp 

Petter Axelsson petter.axelsson@slu.se

Euroforester 120 hp

Giulia Attocchi, giulia.attocchi@slu.se

Forest and Business Management 120 hp

Camilla Widmark (ansvarig) , PSR-BIOECON@slu.se

Forest Bioeconomy 120 hp

Camilla Widmark (ansvarig), PSR-BIOECON@slu.se

Forest and Landscape 180 hp

Karin Hjelm karin.hjelm@slu.se

Forest Ecology and Sustainable Management

Zsofia Réka Stangl zsofia.reka.stangl@slu.se

Industrial Wood Supply Management

Emanuel Erlandsson (ansvarig), emanuel.erlandsson@slu.se

Jägmästarprogrammet 300 hp

Erik Anerud och Per-Ola Hedwall PSR-JMP@slu.se

Skogsbruk med många mål 120 hp

Karin Hjelm karin.hjelm@slu.se

Skogsekonomi 180 hp (kandidat)

Anders Lindhagen PSR-SEP@slu.se

Skogsmästarprogrammet 180 hp

Börje Börjesson  borje.borjesson@slu.se

Skogsvetarprogrammet 180 hp (kandidat)

Erik Anerud och Petter Axelsson PSR-SVP@slu.se

Skogligt basår

Börje Börjesson  borje.borjesson@slu.se

Planera och genomföra kurs

På den här sidan hittar du hjälp och exempel som är till stöd i ditt arbete med att planera och genomföra en kurs.

Planera och genomföra kurs

SLU har fastställt Riktlinjer för kursplaner...dnr SLU ua 2014-3.1.1-1611  där det framgår hur en kursplan ska utformas och vilken information som ska finnas.

Anvisningar för kursplaner
Mall för kursplaner (Word-format)

Nio tips för bättre föreläsningar med Power Point

Gör en  Power Point-presentation som åhörarna vill se och kommer ihåg!

Här hittar du tips och mallar.

Pedagogisk fortbildning

EPU:s kurser vänder sig till dig som ska arbeta som lärare eller forskarhandledare vid SLU. På sidan Pedagogiska kurser hittar du mer information om kurserna och hur du anmäler dig.

Foto och illustrationer

I vår mediabank finns en hel del fotografier och illustrationer som du kan använda fritt. Sök, titta och ladda hem porträtt, miljö- eller eventbilder.

Kollage med bilder på olika verksamheter inom SLU.
Publicerad: 30 maj 2023 - Sidansvarig: jennie.ohlsson@slu.se
Loading…