Medarbetarwebben

Undervisning, lärande och utveckling

En sida för med utbildningsinformation och länkar anpassade för dig som arbetar med skoglig utbildning.

Aktuellt just nu

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

190111 Här publicerar vi löpande information. Senaste nytt står överst.

Programstudierektorer Sfak

Euroforester 120 hp

Jörg Brunet jorg.brunet@slu.se

Forest Ecology and Sustainable Management

Sandra Jämtgård sandra.jamtgard@slu.se 

Management of Fish and Wildlife Populations 120 hp 

John Ball john.ball@slu.se

Plant Biology for Sustainable Production 120 hp

Totte Niittylä totte.niittyla@slu.se, Ida Lager ida.lager@slu.se, Anders Kvarnheden anders.kvarnheden@slu.se

Jägmästarprogrammet 300 hp

Ola Carlén PSR-JMP@slu.se

Skogsmästarprogrammet 180 hp

Börje Börjesson  borje.borjesson@slu.se

Skogligt basår

Börje Börjesson  borje.borjesson@slu.se

Planera och genomföra kurs

På den här sidan hittar du hjälp och exempel som är till stöd i ditt arbete med att planera och genomföra en kurs.

Planera och genomföra kurs

SLU har fastställt Riktlinjer för kursplaner...dnr SLU ua 2014-3.1.1-1611  där det framgår hur en kursplan ska utformas och vilken information som ska finnas.

Anvisningar för kursplaner, 2015-09-11
Mall för kursplaner (Word-format)

Nio tips för bättre föreläsningar med Power Point

Gör en  Power Point-presentation som åhörarna vill se och kommer ihåg!

Här hittar du tips och mallar.

Loading…