Hoppa till huvudinnehåll

Programstudierektorer Sfak

Conservation and Management of Fish and Wildlife 120 hp 

Petter Axelsson petter.axelsson@slu.se

Euroforester 120 hp

Giulia Attocchi, giulia.attocchi@slu.se

Forest and Landscape 180 hp

Karin Hjelm karin.hjelm@slu.se

Forest Ecology and Sustainable Management

Zsofia Réka Stangl zsofia.reka.stangl@slu.se

Jägmästarprogrammet 300 hp

Erik Anerud och Per-Ola Hedwall PSR-JMP@slu.se

Skogsbruk med många mål 120 hp

Karin Hjelm karin.hjelm@slu.se

Skogsekonomi 180 hp (kandidat)

Anders Lindhagen anders.lindhagen@slu.se

Skogsmästarprogrammet 180 hp

Börje Börjesson  borje.borjesson@slu.se

Skogsvetarprogrammet 180 hp (kandidat)

Erik Anerud erik.anerud@slu.se
Petter Axelsson petter.axelsson@slu.se

Skogligt basår

Börje Börjesson  borje.borjesson@slu.se

Planera och genomföra kurs

På den här sidan hittar du hjälp och exempel som är till stöd i ditt arbete med att planera och genomföra en kurs.

Planera och genomföra kurs

SLU har fastställt Riktlinjer för kursplaner...dnr SLU ua 2014-3.1.1-1611  där det framgår hur en kursplan ska utformas och vilken information som ska finnas.

Anvisningar för kursplaner
Mall för kursplaner (Word-format)

Nio tips för bättre föreläsningar med Power Point

Gör en  Power Point-presentation som åhörarna vill se och kommer ihåg!

Här hittar du tips och mallar.

Pedagogisk fortbildning

EPU:s kurser vänder sig till dig som ska arbeta som lärare eller forskarhandledare vid SLU. På sidan Pedagogiska kurser hittar du mer information om kurserna och hur du anmäler dig.

Publicerad: 26 mars 2021 - Sidansvarig: mw-red@slu.se
Loading…