Styrande dokument

Senast ändrad: 09 januari 2019

Se interna styrande dokument för NJ-fakulteten och övriga SLU här

Övriga styrande dokument vid NJ-fakulteten:

Anslagsfördelning för NJ-fakulteten hittar du via Ekonomi-sidan

Relaterade sidor:
Sidansvarig: li.gessbo@slu.se