Bemanning av nämnder, utskott, kommittéer och råd

Senast ändrad: 20 augusti 2021

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden. Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittéer och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Ledamöter till fakultetsnämnd och lärarförslagsnämnd väljs av fakultetens valförsamling medan ledamöter till övriga nämnder, utskott och kommittéer utses av fakultetsnämnd eller dekan.

Kommittéerna och utskotten är fakultetens samordnande organ för sina olika ansvarsområden och bereder ärenden till fakultetsnämnden.

 

Fakultetsnämnden bemanning

Fakultetsnämnd

1 januari 2019–31 december 2021

Torleif Härd, dekan, ordförande, torleif.hard@slu.se
Pär Forslund, prodekan, vice ordförande, par.forslund@slu.se
Johanna Bergman Lodin, institutionen för stad och land
Folke Sitbon, institutionen för växtbiologi
Gulaim Seisenbaeva, institutionen för molekylära vetenskaper
Göran Bergkvist, institutionen för växtproduktionsekologi
Willem Goedkoop, institutionen för vatten och miljö
Richard Ferguson, institutionen för ekonomi
Saga Svalelid, vice ordförande Ultuna studentkår (ULS)
Jenny Hermansson, ordförande Lantmästarkåren (LMK)
Elsa Lagerquist, doktorandledamot

Fakultetsnämndens möten under 2021

  • 17 februari
  • 22 april
  • 9 juni
  • 15 september
  • 27 oktober
  • 8 december

Kontakt: Marie Forsberg, marie.forsberg@slu.se

 

Nämnder

Docentnämnden 

1 april 2019–31 mars 2022

Folke Sitbon, ordförande, folke.sitbon@slu.se
Riccardo Bommarco
Elisabet Lewan
Corine Sandström

Personlig suppleant för ordföranden
Theo Verwijst

Gruppsuppleanter
Patrick Svensson
Brendan Mckie
Anna Schnürer

I nämnden ingår därutöver en ledamot utsedd av Sluss samt personlig ersättare för denne.

Kontakt: Eva Enström, eva.enstrom@slu.se

Lärarförslagsnämnden 

1 juni 2020–30 juni 2022

Torleif Härd, ordförande, torleif.hard@slu.se
Robert Hart
Seema Arora Jonsson
Cecilia Waldenström

Gruppsuppleanter
Anna Gårdmark
Björn Lindahl
Åse Lundh
Paula Persson
Tomas Pärt
Martin Weih

I nämnden ingår därutöver en ledamot av Sluss samt personlig representant för denne.

Kontakt: Marnie Hancke, marnie.hancke@slu.se, Sarah Hedenskog, sarah.hedenskog@slu.se, Eva Enström, eva.enstrom@slu.se 

Nämnden för utbildning på forskarnivå  

1 april 2019–31 mars 2022

Johan Meijer, ordförande, johan.meijer@slu.se
Ingrid Öborn
Cecilia Sundberg
Erik Petersson
Jesper Larsson

Suppleant
Tomas Roslin

I nämnden ingår därutöver två ledamöter och en suppleant utsedda av Sluss.

Kontakt: Eva Andersson Björkman, eva.andersson.bjorkman@slu.se

Programnämnden  

1 april 2019–31 mars 2022

Pär Forslund, ordförande, par.forslund@slu.se
Jon Petter Gustafsson
Stina Drakare
Lotten Westberg
Karin Hakelius
Peter Lundkvist LTV
Cecilia Kronqvist VH

Suppleanter
David Ljungberg
Kristina Marquardt

I nämnden ingår därutöver max tre ledamöter utsedda av Sluss.

NJ:s representant i VH-fakultetens programnämnd
Anders Sandström

NJ:s representant i LTV-fakultetens programnämnd
Karin Blombäck

I nämnden ingår därutöver max tre studentledamöter utsedda av Sluss.

Kontakt: Gabriella Persdotter Hedlund, gabriella.persdotter.hedlund@slu.se


Nämnden för fortlöpande miljöanalys 

1 april 2019–31 mars 2022

Richard Johnson, ordförande, richard.johnson@slu.se
Faruk Djodjic
Maria Viketoft

Två platser är vakanta.

I nämnden ingår därutöver en ledamot utsedd av Sluss.

Kontakt: Marnie Hancke, marnie.hancke@slu.se


Samverkansnämnden 

I avvaktan på ett kommande rektorsbeslut om en ny samverkansorganisation på SLU är samverkansnämnden vilande.

Kontakt: Marnie Hancke, marnie.hancke@slu.se

Kommittéer och utskott

Fakultetsnämndens arbetsutskott 

1 april 2019–31 mars 2022

Torleif Härd, ordförande, Torleif.Hard@slu.se
Pär Forslund, prodekan
Göran Bergkvist, vicedekan
Helena Hansson, vicedekan
Richard Johnson, vicedekan
Johan Meijer, vicedekan
Marina Quieroz, vicedekan

Studentledamot: Saga Svalelid, vice ordförande i Ultuna studentkår (ULS)

Kontakt: Marie Forsberg, marie.forsberg@slu.se

Kommittén för global utveckling  

1 april 2019–31 mars 2022

Willem Goedkoop, ordförande, willem.goedkoop@slu.se
Monika Johansson
Abraham Joel
Linley Chiwona Karltun
Åsa Berggren

Kontakt: Marnie Hancke marnie.hancke@slu.se

Jämställdhets- och likavillkorskommittén

1 april 2019–31 mars 2022

Marina Queiroz, ordförande, marina.queiroz@slu.se
Patrik Oskarsson
Anna Mårtensson
Maria Kahlert
Janne Nordlund Othén
Två ledamöter utsedda av Sluss

Kommittén för FältForsk

1 april 2019–31 mars 2022 

Göran Bergkvist, ordförande, goran.bergkvist@slu.se
Karin Hamnér, NJ-fakulteten
Pär-Johan Lööf, Lantmännen
Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket
Margareta Helander, Hushållningssällskapen
Johannes Albertsson, LTV-fakulteten

Kontakt: Pär Aronsson, par.aronsson@slu.se

Kommittén för stipendiefrågor 

1 april 2019–31 mars 2022

Anna Mårtensson, ordförande, anna.martensson@slu.se
Shon Ferguson
Anders Larsolle
Annica Andersson

Kontakt: Marie Forsberg, marie.forsberg@slu.se

Kommittén för August T Larssons gästforskarprogram 

1 april 2019–31 mars 2022

Gulaim Seisenbaeva, ordförande, gulaim.seisenbaeva@slu.se
Ali Moazzami
Hanna Bergeå

Suppleant
Matthew Low

Kontakt: Marnie Hancke, marnie.hancke@slu.se

 

Råd

Prefektråd

Dekan (ordförande), prodekan, vicedekaner, prefekter samt föreståndare för Artdatabanken och CBM.

Kontakt: Marie Forsberg, marie.forsberg@slu.se

Intendenturråd

1 juli 2019–30 juni 2022

Kontakt: Bo Aspman, bo.aspman@slu.se

Intendenturråd vid Ekologicentrum
Martin Weih, ordförande och föreståndare, martin.weih@slu.se
Bo Aspman
David Back
Carolyn Glynn
Anna Lundhagen
Studentledamot

Personalorganisationerna med närvaro och yttranderätt

Intendenturråd vid Biocentrum
Åke Olson, ordförande och föreståndare, ake.olson@slu.se
Bo Aspman
Sara Hallin
Lennart Hedén
Pär Ingvarsson
Vadim Kessler
Mikael Pell
Studentledamot

Personalorganisationerna med närvaro och yttranderätt

Intendenturråd vid Mark-Vatten-Miljöcentrum
Lars Sonesten, ordförande och föreståndare, lars.sonesten@slu.se 
Bo Aspman
Mats Linde
Håkan Marstorp
Anders Sandström
Björn Winnerås
Studentledamot

Personalorganisationerna med närvaro och yttranderätt

Odlingsråd

17 oktober 2019–30 juni 2022

Daniel Hofius, ordförande, daniel.hofius@slu.se
Peter Bozhkov
Anders Hafrén
Shahid Mahmood
Anna Mårtensson
Martin Weih

Kontakt: Bo Aspman, bo.aspman@slu.se

 

Relaterade sidor:

Sidansvarig: mw-red@slu.se