Bemanning av nämnder, utskott, kommittéer och råd

Senast ändrad: 03 maj 2019

Länkar till enheter på sidan

Fakultetsnämnd

1 januari 2019–31 december 2021

Torleif Härd, dekan, ordförande, torleif.hard@slu.se
Pär Forslund, prodekan, vice ordförande, par.forslund@slu.se
Anke Herrmann, institutionen för mark och miljö
Folke Sitbon, institutionen för växtbiologi
Gulaim Seisenbaeva, institutionen för molekylära vetenskaper
Göran Bergkvist, institutionen för växtproduktionsekologi
Johanna Mattila, institutionen för akvatiska resurser
Richard Ferguson, institutionen för ekonomi
Andreas Mattsson, vice ordförande Ultuna studentkår (ULS)
Hedda Pålsson, ordförande Lantmästarkåren (LMK)
Elsa Lagerquist, doktorandledamot

Suppleanter
1:e suppleant: Johanna Bergman Lodin, institutionen för stad och land
2:e suppleant: Willem Goedkoop, institutionen för vatten och miljö

Datum för fakultetsnämndens möten 2019
23 januari • 7 mars • 24 april • 12 juni • 11 september • 24 oktober • 4 december

Kontakt: Marie Forsberg, marie.forsberg@slu.se

Fakultetsnämndens arbetsutskott 

1 april 2019–31 mars 2022

Torleif Härd, ordförande, Torleif.Hard@slu.se
Pär Forslund, prodekan
Johan Meijer, vicedekan
Richard Johnson, vicedekan
Göran Bergkvist, vicedekan
Marina Quieroz, vicedekan

Studentrepresentant: Andreas Mattsson, vice ordförande i Ultuna studentkår (ULS)

Kontakt: Marie Forsberg, marie.forsberg@slu.se

Docentnämnden 

1 april 2019–31 mars 2022

Folke Sitbon, ordförande, folke.sitbon@slu.se
Riccardo Bommarco
Elisabet Lewan
Corine Sandström

Personlig suppleant för ordföranden
Theo Verwijst

Gruppsuppleanter
Patrick Svensson
Brendan Mckie
Anna Schnürer

I nämnden ingår därutöver en ledamot utsedd av Sluss samt personlig suppleant för denne.

Kontakt: Caroline Carlström, caroline.carlstrom@slu.se

Lärarförslagsnämnden 

1 juli 2016–30 juni 2019

Torleif Härd, ordförande, torleif.hard@slu.se
Karin Wiberg, vice ordförande
Sara von Arnold
Rob Hart
Tomas Pärt

Gruppsuppleanter
Björn Lindahl
Seema Arora-Jonsson
Martin Weih
Anna Gårdmark

I nämnden ingår därutöver en studentledamot med personlig suppleant.

Kontakt: Marnie Hancke, marnie.hancke@slu.se, och Caroline Carlström, caroline.carlstrom@slu.se

Nämnden för utbildning på forskarnivå  

1 april 2019–31 mars 2022

Johan Meijer, ordförande, johan.meijer@slu.se
Helena Hansson
Anke Herrmann
Erik Petersson
Jesper Larsson

Suppleant
Tomas Roslin

I nämnden ingår därutöver två ledamöter och en suppleant utsedda av Sluss.

Kontakt: Eva Andersson Björkman, eva.andersson.bjorkman@slu.se

Programnämnden  

1 april 2019–31 mars 2022

Pär Forslund, ordförande, par.forslund@slu.se
Jon Petter Gustafsson
Stina Drakare
Lotten Westberg
Karin Hakelius

Suppleanter
Mikael Pell
Kristina Marquardt

I nämnden ingår därutöver max tre ledamöter utsedda av Sluss.

NJ:s representant i VH-fakultetens programnämnd
Anders Sandström

NJ:s representant i LTV-fakultetens programnämnd
Karin Blombäck

I nämnden ingår därutöver max tre studentledamöter utsedda av Sluss.

Kontakt: Gabriella Persdotter Hedlund, gabriella.persdotter.hedlund@slu.se

Nämnden för fortlöpande miljöanalys 

1 april 2019–31 mars 2022

Richard Johnson, ordförande, richard.johnson@slu.se
Johanna Mattila
Faruk Djodjic
Staffan Roos
Maria Viketoft

I nämnden ingår därutöver en ledamot utsedd av Sluss.

Kontakt: Marnie Hancke, marnie.hancke@slu.se

Samverkansnämnden 

I avvaktan på ett kommande rektorsbeslut om en ny samverkansorganisation på SLU är samverkansnämnden vilande.

Kontakt: Marnie Hancke, marnie.hancke@slu.se

Kommittén för global utveckling  

1 april 2019–31 mars 2022

Willem Goedkoop, ordförande, willem.goedkoop@slu.se

Kontakt: Pär Aronsson, par.aronsson@slu.se

Kommittén för lika villkor 

1 april 2019–31 mars 2022

Marina Queiroz, ordförande, marina.queiroz@slu.se
Patrik Oskarsson
Anna Mårtensson
Maria Kahlert

Kontakt: Kristin Thored, kristin.thored@slu.se

Kommittén för FältForsk

1 april 2019–31 mars 2022 

Göran Bergkvist, ordförande, goran.bergkvist@slu.se
Karin Hamnér, NJ-fakulteten
Pär-Johan Lööf, Lantmännen
Thorsetn Rahbek-Pedersen, Jordbruksverket
Margareta Helander, Hushållningssällskapen
Johannes Alebertsson, LTV-fakulteten

Kontakt: Pär Aronsson, par.aronsson@slu.se

Kommittén för stipendiefrågor 

1 april 2019–31 mars 2022

Anna Mårtensson, ordförande, anna.martensson@slu.se
Per-Anders Langendahl
Anders Larsolle
Annica Andersson

Kontakt: Marie Forsberg, marie.forsberg@slu.se

Kommittén för August T Larssons gästforskarprogram 

1 april 2019–31 mars 2022

Anke Herrmann, ordförande, anke.herrmann@slu.se

Kontakt: Zsuzsanna Sundström, zsuzsanna.sundström@slu.se

Prefektråd

Dekan (ordförande), prodekan, vicedekaner, prefekter samt föreståndare för ArtDatabanken och CBM.

Kontakt: Marie Forsberg, marie.forsberg@slu.se

Intendenturråd

1 juli 2016–30 juni 2019 

Kontakt: Bo Aspman, bo.aspman@slu.se

Intendenturråd vid Ekologicentrum
Martin Weih, ordförande och föreståndare, martin.weih@slu.se
Anna Lundhagen
Paula Persson
Studentledamot
David Back
Bo Aspman

Personalorganisationerna med närvaro och yttranderätt

Intendenturråd vid Biocentrum
Åke Olson, ordförande och föreståndare, ake.olson@slu.se
Sara Hallin
Eva Sundberg
Vadim Kessler
Mikael Pell
Studentledamot
Lennart Hedén
Bo Aspman

Personalorganisationerna med närvaro och yttranderätt

Intendenturråd vid Mark-Vatten-Miljöcentrum
Willem Goedkoop, ordförande och föreståndare, willem.goedkoop@slu.se 
Per-Anders Hansson
Håkan Marstorp
Anders Sandström
Studentledamot
Mats Linde
Bo Aspman

Personalorganisationerna med närvaro och yttranderätt

Odlingsråd

1 april 2016–30 juni 2019 

Daniel Hofius, ordförande, daniel.hofius@slu.se 
Robert Glinwood
Shahid Mahmood
Peter Bozhkov
Maria Viketoft

Kontakt: Bo Aspman, bo.aspman@slu.se

Sidansvarig: marten.granert@slu.se