Bemanning av nämnder, utskott, kommittéer och råd

Senast ändrad: 21 mars 2019

Länkar till enheter på sidan

Fakultetsnämnd

1 januari 2019–31 december 2021

Ledamöter
Torleif Härd, dekan, ordförande
Pär Forslund, prodekan, vice ordförande
Anke Herrmann, institutionen för mark och miljö
Folke Sitbon, institutionen för växtbiologi
Gulaim Seisenbaeva, institutionen för molekylära vetenskaper
Göran Bergkvist, institutionen för växtproduktionsekologi
Johanna Mattila, institutionen för akvatiska resurser
Richard Ferguson, institutionen för ekonomi
Andreas Mattsson, vice ordförande Ultuna studentkår (ULS)

Hedda Pålsson, ordförande Lantmästarkåren (LMK)
Elsa Lagerquist, doktorandledamot

Suppleanter
1:e suppleant: Johanna Bergman Lodin, institutionen för stad och land
2:e suppleant: Willem Goedkoop, institutionen för vatten och miljö

Datum för fakultetsnämndens möten 2019
23 januari • 7 mars • 24 april • 12 juni • 11 september • 24 oktober • 4 december

Kontakt: Marie Forsberg

Arbetsutskott Dekan

1 april 2016–31 mars 2019 

Ledamöter
Torleif Härd, dekan, ordförande
Pär Forslund, prodekan
Johan Meijer, vicedekan
Hanna Bergeå, vicedekan
Göran Bergkvist, vicedekan
Richard Johnson, vicedekan

Studentrepresentant: Andreas Mattsson, vice ordförande i Ultuna studentkår (ULS)

Kontakt: Marie Forsberg

Docentnämnden

1 april 2016–31 mars 2019 

Ledamöter
Sara Hallin, ordförande, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Christina Dixelius, institutionen för växtbiologi
Riccardo Bommarco, institutionen för ekologi
Katarina Elofsson, institutionen för ekonomi

Suppleant för Sara Hallin: Theo Verwijst, institutionen för växtproduktionsekologi

Gruppsuppleanter
Vadim Kessler, institutionen för molekylära vetenskaper
Brendan Mckie, institutionen för vatten och miljö
Patrick Svensson, institutioen för stad och land

I nämnden ingår därutöver en studentledamot utsedd av Sluss.

Kontakt: Caroline Carlström

Lärarförslagsnämnden 

1 juli 2016–30 juni 2019

Ledamöter 
Torleif Härd, ordförande, institutionen för molekylära vetenskaper
Karin Wiberg, vice ordförande, institutionen för vatten och miljö
Sara von Arnold
Rob Hart, institutionen för ekonomi
Tomas Pärt, institutionen för ekologi

Gruppsuppleanter
Björn Lindahl, institutionen för mark och miljö
Seema Arora-Jonsson, institutionen för stad och land
Martin Weih, instiutionen för växtproduktionsekologi
Anna Gårdmark, institutionen för akvatiska resurser

I nämnden ingår därutöver en studentledamot med personlig suppleant.

Kontakt: Marnie Hancke och Caroline Carlström

Nämnden för utbildning på forskarnivå 

1 april 2016–31 mars 2019 

Johan Meijer, ordförande
Helena Hansson, vice ordförande
Anke Herrmann, ledamot
Erik Petersson, ledamot
Tomas Roslin, ledamot
Torun Hammar, ledamot, doktorandledamot
Nataliia Kulatska, ledamot, doktorandledamot
Jesper Larsson, suppleant
Lea Wittorf, suppleant, doktorandledamot

Närvaro- och yttranderätt:
Elisabet Lewan fakultetsstudierektor för forskarutbildning
Petra Fransson, fakultetsstudierektor för forskarutbildning
Johanna Nilsson, utbildningshandläggare

Kontakt: Eva Andersson Björkman

Mötestider för Fun-NJ och Fun-NJ:s arbetsutskott

Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk

1 april 2016–31 mars 2019 

Ledamöter
Pär Forslund, institutionen för ekologi, ordförande
Jon-Petter Gustafsson, institutionen för mark och miljö, vice ordförande
Helena Aronsson, institutionen för mark och miljö
Richard Ferguson, institutionen för ekonomi
Lotten Westberg, institutionen för stad och land
Peter Lundqvist, institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (utsedd av LTV-fakulteten)
Cecilia Kronqvist, institutionen för husdjurens utfodring och vård (utsedd av VH-fakulteten)
Mikael Pell, institutionen för molekylära vetenskaper (gruppsuppleant)
Stina Drakare, institutionen för  vatten och miljö (gruppsuppleant)

I nämnden ingår därutöver max tre studentledamöter utsedda av Sluss (ordförande ULS, vice ordförande ULSvice ordförande LMK).

Arbetsordning för möten PN-NJ

Kontakt: Gabriella Persdotter Hedlund

Nämnden för fortlöpande miljöanalys

1 april 2016–31 mars 2019 

Ledamöter
Richard Johnson, ordförande, institutionen för vatten och miljö
Johanna Mattila, institutionen för akvatiska resurser
Jenny Kreuger, vice ordförande, institutionen för vatten och miljö  
Åke Berg, Centrum för biologisk mångfald (CBM)
Faruk Djodjic, institutionen för vatten och miljö

I nämnden ingår därutöver en studentledamot utsedd av Sluss.

Kontakt: Marnie Hancke

Samverkansnämnden

1 april 2016–31 mars 2019 

Ledamöter
Hanna Bergeå, ordförande, institutionen för stad och land
Helena Hansson, institutionen för ekonomi
Mattias Jonsson, institutionen för ekologi
Åke Nordberg, institutionen för energi och teknik
Alfred Sandström, institutionen för akvatiska resurser
Johanna Wetterlind, institutionen för mark och miljö

I nämnden ingår därutöver en studentledamot utsedd av Sluss.

Kontakt: Marnie Hancke

Kommittén för global utveckling 

1 april 2016–31 mars 2019 

Richard Johnson, ordförande, institutionen för vatten och miljö
Christina Dixelius, institutionen för växtbiologi
Karantininis Konstantinos, institutionen för ekonomi
Abraham Joel, institutionen för mark och miljö
Andrea Nightingale, institutionen för stad och land
Björn Vinnerås, institutionen för energi och teknik

Kontakt: Pär Aronsson

Kommittén för lika villkor

1 april 2016–31 mars 2019 

Se information på webbsidan om kommittén för lika villkor

Funktionsmail: lv-nj@slu.se

Kontakt: Kristin Thored

Kommittén för FältForsk

1 april 2016–31 mars 2019 

Göran Bergkvist, ordförande, institutionen för växtproduktionsekologi
Karin Blombäck, institutionen för mark och miljö
Margareta Helander, Hushållningssällskapet
Anna-Karin Krijger, Hushållningssällskapet
Pär-Johan Lööf, Lantmännen
Thorsten Rahbek-Pedersen, Jordbruksverket

Kontakt: Pär Aronsson

Kommittén för stipendiefrågor

1 april 2016–31 mars 2019 

Anna Mårtensson, ordförande, institutionen för mark och miljö
Peter Redbo Torstensson, institutionen för ekologi
Richard Ferguson, institutionen för ekonomi
Ylva Dahlman, institutionen för stad och land

Kontakt: Marie Forsberg

Kommittén för August T Larssons gästforskarprogram

Nicholas Jarvis, ordförande, institutionen för mark och miljö, (1 april 2016–31 mars 2019)
Carin Martiin, institutionen för stad och land (1 juni 2016–31 mars 2019)
Corine Sandström, institutionen för molekylära vetenskaper (1 juni 2016–31 mars 2019)

Kontakt: Zsuzsanna Sundström

Prefektråd

Dekan (ordförande), prodekan, vicedekaner, prefekter samt föreståndare för ArtDatabanken och CBM.

Kontakt: Marie Forsberg

Intendenturråd

1 juli 2016–30 juni 2019 

Kontakt: Bo Aspman

Intendenturråd vid Ekologicentrum
Martin Weih, ordförande och föreståndare
Anna Lundhagen, prefekt, institutionen för ekologi
Paula Persson, prefekt, institutionen för växtproduktionsekologi
Studentledamot
Hans Jernelid, intendent
Bo Aspman, fakultetsrepresentant

Personalorganisationerna med närvaro och yttranderätt

Intendenturråd vid BioCentrum
Åke Olson, ordförande och föreståndare
Jan Stenlid, prefekt, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Eva Sundberg, prefekt, institutionen för växtbiologi
Vadim Kessler, prefekt, institutionen för molekylära vetenskaper
Mikael Pell, föreståndare biologiskt övningslaboratorium
Studentledamot
Lennart Hedén, intendent
Bo Aspman, fakultetsrepresentant

Personalorganisationerna med närvaro och yttranderätt

Intendenturråd vid Mark-Vatten-Miljöcentrum
Willem Goedkoop, ordförande och föreståndare tillika prefekt, institutionen för vatten och miljö
Per-Anders Hansson, prefekt, institutionen för energi och teknik
Håkan Marstorp, prefekt, institutionen för mark och miljö
Anders Sandström, föreståndare, mark-kemiskt-ekologiskt övningslaboratorium
Studentledamot
Mats Linde, intendent
Bo Aspman, fakultetsrepresentant

Personalorganisationerna med närvaro och yttranderätt

Odlingsråd

1 april 2016–30 juni 2019 

Daniel Hofius, ordförande, institutionen för växtbiologi
Robert Glinwood, institutionen för växtproduktionsekologi
Lars Hennig, institutionen för växtbiologi
Shahid Mahmood, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Peter Bozhkov, institutionen för molekylära vetenskaper
Maria Viketoft, institutionen för ekologi
Lars Bergström, institutionen för mark och miljö

Kontakt: Bo Aspman

Sidansvarig: marten.granert@slu.se