Bemanning av nämnder, utskott, kommittéer och råd

Senast ändrad: 21 december 2021

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden. Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittéer och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Ledamöter till fakultetsnämnd och lärarförslagsnämnd väljs av fakultetens valförsamling medan ledamöter till övriga nämnder, utskott och kommittéer utses av fakultetsnämnd eller dekan.

Kommittéerna och utskotten är fakultetens samordnande organ för sina olika ansvarsområden och bereder ärenden till fakultetsnämnden.

 

Fakultetsnämnden

Mandatperiod 1 januari 2022 till 31 december 2024

Torleif Härd
Dekan
018-67 10 50
torleif.hard@slu.se

Sara Hallin
Prodekan
018-67 32 09
sara@hallin@slu.se 

Ledamöter

Jon Petter Gustafsson, institutionen för mark och miljö 
Tomas Pärt, institutionen för ekologi 
Hanna Bergeå, institutionen för stad och land 
Jens Olsson, institutionen för akvatiska resurser 
Karin Hamnér, institutionen för mark och miljö 
Stina Drakare, institutionen för vatten och miljö

Första suppleant

Helena Hansson, institutionen för ekonomi

Andra suppleant

Richard Ferguson, institutionen för ekonomi 

Representanter studerande och forskarstuderande

Jakob Larsson, ordförande Ultuna studentkår (ULS)
Josefine Andersen, ordförande Lantmästarkåren (LMK)
Josefina Jonsson, doktorandledamot

Fakultetsnämndens möten under 2022

  • 9–10 februari
  • 20 april
  • 8 juni
  • 22 september
  • 26 oktober
  • 7 december

Kontakt: Marie Forsberg, marie.forsberg@slu.se

 

Nämnder

Docentnämnden 

1 april 2019–31 mars 2022

Folke Sitbon, ordförande, folke.sitbon@slu.se
Riccardo Bommarco
Elisabet Lewan
Corine Sandström

Personlig suppleant för ordföranden
Theo Verwijst

Gruppsuppleanter
Patrick Svensson
Brendan Mckie
Anna Schnürer

I nämnden ingår därutöver en ledamot utsedd av Sluss samt personlig ersättare för denne.

Kontakt: Eva Enström, eva.enstrom@slu.se

Lärarförslagsnämnden 

1 juni 2020–30 juni 2022

Torleif Härd, ordförande, torleif.hard@slu.se
Robert Hart
Seema Arora Jonsson
Cecilia Waldenström

Gruppsuppleanter
Anna Gårdmark
Björn Lindahl
Åse Lundh
Paula Persson
Tomas Pärt
Martin Weih

I nämnden ingår därutöver en ledamot av Sluss samt personlig representant för denne.

Kontakt: Kristine Koch, kristine.koch@slu.se, Sarah Hedenskog, sarah.hedenskog@slu.se, Eva Enström, eva.enstrom@slu.se

Nämnden för utbildning på forskarnivå  

1 april 2019–31 mars 2022

Johan Meijer, ordförande, johan.meijer@slu.se
Ingrid Öborn
Cecilia Sundberg
Erik Petersson
Jesper Larsson

Suppleant
Tomas Roslin

I nämnden ingår därutöver två ledamöter och en suppleant utsedda av Sluss.

Kontakt: Eva Andersson Björkman, eva.andersson.bjorkman@slu.se

Programnämnden  

1 april 2019–31 mars 2022

Pär Forslund, ordförande, par.forslund@slu.se
Jon Petter Gustafsson
Stina Drakare
Lotten Westberg
Karin Hakelius
Peter Lundkvist LTV
Cecilia Kronqvist VH

Suppleanter
David Ljungberg
Kristina Marquardt

I nämnden ingår därutöver max tre ledamöter utsedda av Sluss.

NJ:s representant i VH-fakultetens programnämnd
Anders Sandström

NJ:s representant i LTV-fakultetens programnämnd
Karin Blombäck

I nämnden ingår därutöver max tre studentledamöter utsedda av Sluss.

Kontakt: Gabriella Persdotter Hedlund, gabriella.persdotter.hedlund@slu.se

Nämnden för fortlöpande miljöanalys 

1 april 2019–31 mars 2022

Richard Johnson, ordförande, richard.johnson@slu.se
Faruk Djodjic
Maria Viketoft

Två platser är vakanta.

I nämnden ingår därutöver en ledamot utsedd av Sluss.

Kontakt: Kristine Koch, kristine.koch@slu.seSamverkansnämnden 

Samverkansnämnden

I avvaktan på ett kommande rektorsbeslut om en ny samverkansorganisation på SLU är samverkansnämnden vilande.

Kontakt: Kristine Koch, kristine.koch@slu.se

Kommittéer och utskott

Fakultetsnämndens arbetsutskott 

1 april 2019–31 mars 2022

Torleif Härd, ordförande, Torleif.Hard@slu.se
Sara Hallin, prodekan
Göran Bergkvist, vicedekan
Helena Hansson, vicedekan
Richard Johnson, vicedekan
Johan Meijer, vicedekan
Marina Quieroz, vicedekan

Studentledamot: Jakob Larsson, ordförande i Ultuna studentkår (ULS)

Kontakt: Marie Forsberg, marie.forsberg@slu.se

Kommittén för global utveckling  

1 april 2019–31 mars 2022

Willem Goedkoop, ordförande, willem.goedkoop@slu.se
Monika Johansson
Abraham Joel
Linley Chiwona Karltun
Åsa Berggren

Kontakt: Kristine Koch, kristine.koch@slu.se

Jämställdhets- och likavillkorskommittén

1 april 2019–31 mars 2022

Marina Queiroz, ordförande, marina.queiroz@slu.se
Patrik Oskarsson
Anna Mårtensson
Maria Kahlert
Janne Nordlund Othén
Två ledamöter utsedda av Sluss

Kommittén för FältForsk

1 april 2019–31 mars 2022 

Göran Bergkvist, ordförande, goran.bergkvist@slu.se
Karin Hamnér, NJ-fakulteten
Pär-Johan Lööf, Lantmännen
Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket
Margareta Helander, Hushållningssällskapen
Johannes Albertsson, LTV-fakulteten

Kontakt: Pär Aronsson, par.aronsson@slu.se

Kommittén för stipendiefrågor 

1 april 2019–31 mars 2022

Anna Mårtensson, ordförande, anna.martensson@slu.se
Shon Ferguson
Anders Larsolle
Annica Andersson

Kontakt: Marie Forsberg, marie.forsberg@slu.se

Kommittén för August T Larssons gästforskarprogram 

1 april 2019–31 mars 2022

Gulaim Seisenbaeva, ordförande, gulaim.seisenbaeva@slu.se
Ali Moazzami
Hanna Bergeå

Suppleant
Matthew Low

Kontakt: Kristine Koch, kristine.koch@slu.se

 

Råd

Prefektråd

Dekan (ordförande), prodekan, vicedekaner, prefekter samt chef för SLU Artdatabanken.

Kontakt: Marie Forsberg, marie.forsberg@slu.se

Intendenturråd

1 juli 2019–30 juni 2022

Kontakt: Pär Aronsson, par.aronsson@slu.se 

Intendenturråd vid Ekologicentrum

Martin Weih, ordförande och föreståndare, martin.weih@slu.se
Pär Aronsson
David Back
Carolyn Glynn
Anna Lundhagen
Studentledamot

Personalorganisationerna med närvaro och yttranderätt

Intendenturråd vid Biocentrum

Mats Sandgren, ordförande och föreståndare, mats.sandgren@slu.se
Pär Aronsson
Sara Hallin
Lennart Hedén
Pär Ingvarsson
Vadim Kessler
Mikael Pell
Studentledamot

Personalorganisationerna med närvaro och yttranderätt

Intendenturråd vid Mark-Vatten-Miljöcentrum

Lars Sonesten, ordförande och föreståndare, lars.sonesten@slu.se 
Pär Aronsson
Mats Linde
Anke Herrmann
Anders Sandström
Björn Vinnerås
Studentledamot

Personalorganisationerna med närvaro och yttranderätt

Odlingsråd

17 oktober 2019–30 juni 2022

Daniel Hofius, ordförande, daniel.hofius@slu.se
Peter Bozhkov
Anders Hafrén
Shahid Mahmood
Anna Mårtensson
Martin Weih

Kontakt: Pär Aronsson, par.aronsson@slu.se

 

Relaterade sidor: