NJ-fakultetens prefekter

Senast ändrad: 03 januari 2023

De flesta prefekter tillträdde den 1 juli 2022. Uppdraget som prefekt och ställföreträdande prefekt är på tre år.

Institutionen för akvatiska resurser

Prefekt: Noél Holmgren

Stf. prefekt: Sara Bergek

Institutionen för ekologi *

Prefekt:Astrid Taylor

Prefekt: Sönke Eggers

Institutionen för ekonomi

Prefekt: Richard Ferguson

Stf. prefekt: Robert Hart

Institutionen för energi och teknik

Prefekt: Björn Vinnerås

Stf. prefekt: Per-Anders Hansson

Institutionen för mark och miljö *

Prefekt: Johan Stendahl

Stf. prefekt: Mattias Lundblad

Institutionen för molekylära vetenskaper

Prefekt: Vadim Kessler

Stf. prefekt: Anna Schnürer

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi **

Prefekt: Nils Högberg

Stf. prefekt: Magnus Karlsson

Institutionen för stad och land

Prefekt: Stina Powell

Stf. prefekt: Kristina Marquardt 

Institutionen för vatten och miljö

Prefekt: Lars Sonesten

Stf. prefekt: Stina Drakare 

Institutionen för växtbiologi

Prefekt: Pär Ingvarsson

Stf. prefekt: Daniel Hofius 

Institutionen för växtproduktionsekologi

Prefekt: Carolyn Glynn

Stf. prefekt: Robert Glinwood

SLU Artdatabanken

Chef: Mark Marissink

Stf. chef Lena Tranvik

* Fakultetsgemensam fakultet mellan NJ och S där NJ är huvudfakultet
** Fakultetsgemensam fakultet mellan S och NJ där S är huvudfakultet
*** Fakultetsgemensam fakultet mellan NJ och VH där VH är huvudfakultet