Kontakta oss

Senast ändrad: 15 mars 2023

Här hittar du kontaktuppgifter till ledningen och kansliet för fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, NJ-fak.

Fakultetsledning

Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder och utskott är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

Kansliet leds av fakultetsdirektör Pär Aronsson.

Relaterade sidor:


Kontakt

Dekan, ordförande i fakultetsnämnden

Torleif HärdTorleif Härd
dekanus.nj@slu.se, 018-67 10 50


Foto av Sara HallinProdekan, vice ordförande i fakultetsnämnden

Sara Hallin
sara.hallin@slu.se, 018-67 32 09

Vicedekan, ansvarsområde jordbruksvetenskap

Göran BergkvistGöran Bergkvist
goran.bergkvist@slu.se, 018-67 29 10

Vicedekan, ansvarsområde mång- och tvärvetenskap

Helena Hansson
helena.hansson@slu.se, 018-67 17 14

Vicedekan, ansvarsområde forskarutbildning

Petra Fransson

Petra.Fransson@slu.se, 018-671864

Vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå

Jon-Petter Gustafsson
jon-petter.gustafsson@slu.se, 018-671284

Vicedekan för docentnämndens arbete

Brendan Mckie
brendan.mckie@slu.se, 018-673155

Vicedekan med ansvar för fortlöpande miljöanalys

Jens Olsson
jens.olsson@slu.se, 010-4784144

Vicedekan med ansvar för arbetet med jämställdhet och lika villkor

Johanna Bergman
johanna.bergman.lodin@slu.se, 018-672319

 
Pär Aronsson
Fakultetsdirektör
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
par.aronsson@slu.se, 018-67 25 67

Marie Forsberg
Fakultetssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marie.forsberg@slu.se, 018-67 10 21

Eva Andersson Björkman
Utbildningsledare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
eva.andersson.bjorkman@slu.se, 018-67 16 72, 072-530 37 73

Gabriella Persdotter Hedlund
Utbildningsledare (deltid)
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
gabriella.persdotter.hedlund@slu.se, 018-67 26 36

 Eva Enström, fotoEva Enström
Handläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
eva.enstrom@slu.se, 018-67 12 02

Sarah Hedenskog, handläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
sarah.hedenskog@slu.se

Zsuzsanna Sundström
Fakultetshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
zsuzsanna.sundstrom@slu.se, 018-67 12 66

Helena Eklund Snäll, foto.

Helena Eklund Snäll
Utbildningsledare och enhetschef
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
Helena.eklund.snall@slu.se, 018-67 22 42

Kristine Koch
Forskningssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
kristine.koch@slu.se, 018-67 22 48

Johanna Nilsson
Utbildningshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
johanna.nilsson@slu.se, tel 018-672244

Charlotta Eriksson
Administratör
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
charlotta.eriksson@slu.se
, 073-049 48 81

Malin Ekström, Jämställdhets- och lika villkorshandläggare vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
malin.ekstrom@slu.se, +46 18-67 10 15, +46 730 83 14 65

Sanita Fröman
Fakultetsekonom
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
Sanita.Froman@slu.se, 018-67 10 33