Prislista för odlingsanläggningen

Senast ändrad: 11 november 2020

Prislista för odlingsanläggningen. Priserna gäller från och med 1 januari 2016.

Observera att medfinansieringen gäller forskare vid NJ-fakulteten och NJ-faks FGI-institutioner. För uppdragsforskning eller verksamhet inom utbildning och fortlöpande miljöanalys gäller priset exkl medfinansiering.

Växthus BioCentrum och Ekologicentrum

 • Kostnad per m2 och dag: 112,00
 • NJ-fak medfinansering per m2 och dag: 77,00
 • Institutionens medfinansiering: 15,00
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 20,00 kr

Odlingsskåp & Klimatkammare

 • Kostnad per m2 och dag: 189,50
 • NJ-fak medfinansering per m2 och dag: 132,00
 • Institutionens medfinansiering: 20,00
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 37,50 kr

Odlingsrum

 • Kostnad per m2 och dag: 112,00
 • NJ-fak medfinansering per m2 och dag: 88,00
 • Institutionens medfinansiering: 10,10
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 13,90 kr

Nätgård

 • Kostnad per m2 och dag: 2,50
 • NJ-fak medfinansering per m2 och dag: 0,69
 • Institutionens medfinansiering: 0,00
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 1,81 kr

Lysimeter

 • Kostnad per brunn och dag: 43,10
 • NJ-fak medfinansering per brunn och dag: 29,20
 • Institutionens medfinansiering: 3,00
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 10,90 kr

Övrigt

 • Stöd utöver basnivån/timme: 500 kr
 • Tilläggsdebitering för odling efter bokningstidens utgång: 1 000 kr
 • Hyra, förvaringplats hyllmeter/mån: 115 kr
 • Pallplats/månad: 150 kr
 • Förvaring flytande kväve m2/år: 6 000 kr

Kontaktinformation

Odlingsanläggningen, SLU

BioCentrum (Klimatkammare, Odlingsrum, Odlingsskåp, Växthus)
Fredric Hedlund, fredric.hedlund@slu.se, 018-67 24 15, 072-211 48 82
Ayano Tanaka, ayano.tanaka@slu.se, 018-67 12 75, 073-803 10 67

Ekologicentrum (Växthus, Nätgård)
Helena Bötker, helena.botker@slu.se 018-67 22 97

Lysimeter
Mats Lindé, mats.linde@slu.se 018-67 12 73, 070-972 33 31,