Hoppa till huvudinnehåll

Anläggningar

Nedan listas i bokstavsordning forskningsinfrastruktur, anläggningar, vid NJ-fakulteten. Resurserna är tillgängliga för forskare vid hela SLU och även från andra universitet och företag.
Försöksdammar. Foto.

Dammar, tråg och akvarier

Institutionen för akvatiska resurser vid Sötvattenslaboratoriet på Drottningholm förfogar över både dammar, tråg och akvarier där du kan genomföra dina undersökningar. Vill du göra experimentella studier av fisk eller andra vattenlevande organismer tillsammans med oss? Vi har infrastrukturen som möjliggör forskning i akvatiska miljöer.

 • Institutionen för akvatiska resurser
30 maj 2011
Man och kvinna tar prover på ett rådjurskid.

Grimsö forskningsstation

Grimsö Forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun. Här pågår forskning om vilda djur och fåglar, samt viltövervakning. Viltskadecenter informerar och utbildar också om skador av vilt. Forskningsstationen ingår i ett nationellt nätverk av fältstationer, SITES, och är tillgänglig för alla forskare. Även allmänheten är välkommen att besöka Grimsö.

 • Ekologi
 • Zoologi
 • Sites
03 december 2015

Intensivtypområden jordbruksmark

Jordbrukets påverkan på vattenkvaliteten i vattendrag och grundvatten samt utlakning av kväve, fosfor och växtskyddsmedelsrester undersöks långsiktigt i ett antal små avrinningsområden som har en stor andel åkermark.

 • Anläggningar
14 januari 2016

U/F Hålabben

Hålabben är Havsfiskelaboratoriets kustgående forskningsfartyg.

 • Anläggningar
14 januari 2016

Klimatskåp

Klimatskåp med möjlighet att regelera temperatur, luftfuktighet och dagslängd.

 • Anläggningar
14 januari 2016
Två studenter tar en fikapaus i kunskapsträdgården, foto.

Välkommen till SLU Kunskapsparken

SLU:s kunskapspark, inklusive Ullbo trädgårdslund (woodland garden), är en demonstrationsanläggning för undervisning och forskning vid SLU i Uppsala. Det är också en plats för rekreation och inspiration - öppen för alla!

 • Uppsala
 • Universitetsadministrationen
27 maj 2010
En gul herrgård, foto.

Lanna forskningsstation

Vi utför växtodlingsförsök och miljöövervakning för olika aktörer. Kontakta oss gärna angående försök eller annat fältarbete du vill ha hjälp med att utföra.

02 maj 2016

SLU Långliggande jordbruksförsök

På många platser i Sverige har SLU långliggande jordbruksförsök som pågått under lång tid. De används för att studera hur växtföljder och odlingsåtgärder inom jordbruket påverkar på sikt. Vi välkomnar forskare att använda data från våra långliggande försök eller göra egna provtagningar. Informationen från försöken kan också vara till nytta för rådgivare och andra som är intresserade av svenskt lantbruk. 

15 mars 2012

SLU Lövsta fältforskningsstation

SLU Lövsta fältforskningsstation driver ett 100-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök på flera platser runt Uppsala. Många av försöken ingår i forskningsprojekt vid SLU men vi välkomnar även uppdrag från andra håll.

 • Jordbruksvetenskap
 • Institutionen för ekologi
 • Institutionen för växtproduktionsekologi
28 augusti 2012
Klimatkammare, Capsella, fytotronen. Foto.

Odlingsanläggningen

Vid odlingsanläggningen kan du odla växter och organismer, mäta utlakningsförluster från mark och provta markvatten. Vi välkomnar bokningar från forskare inom SLU såväl som från andra universitet och företag.

 • NJ-fakulteten
 • Forskning
 • Internationellt
15 augusti 2013
Loading…