Examensarbeten inom NJ-fakulteten

Senast ändrad: 08 januari 2019

Här hittar du riktlinjer, blanketter och information om lediga examensarbeten på institutionerna.

Samordning

För vissa huvudområden gäller att examensarbete/självständigt arbete kan genomföras på många institutioner och inom många utbildningsprogram. Därför sker en samordning såtillvida att kursplanerna är identiska och vissa moment samordnas. Detta gäller för självständiga arbeten i följande huvudområden: Biologi, miljövetenskap, markvetenskap, livsmedelsvetenskap, lantbruksvetenskap, kemi och teknologi (förutom arbeten inom civilingenjörsprogrammen).  

Organisation

För de självständiga arbeten som samordnas mellan flera institutioner gäller att det finns en kursansvarig institution och flera medansvariga institutioner. Dessutom är det en institution som ansvarar för att de gemensamma moment som finns i kursen. Ansvarsfördelningen (090622) är fastställd av utbildningsnämnden 081211. 

Dokument och guider

Guide och blanketter

Allmän information

Information för handledare och examinatorer

Äldre dokument

Kontakt

För frågor som gäller de specifika kurserna och eventuella projekt kontaktas studierektor på ansvarig institution.


Kontaktinformation
Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se